Om målgruppen – hvordan påvirker det en familie at have et barn med funktionsnedsættelse?

Målgruppen for indsatserne i EN HEL FAMILIE er børn med funktionsnedsættelse og deres forældre og søskende.

Målgruppen omfatter børn med kognitive, psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Det kan være børn, som viser tegn på et ikke-alderssvarende udviklingsniveau, hvilket besværliggør barnets liv og trivsel – fx socio-emotionelt, sprogligt, intellektuelt eller motorisk. Det kan også være børn, som har en egentlig identificeret nedsat funktionsevne, fx udviklingshæmning, angst, en udviklingsforstyrrelse som ADHD eller autisme, nedsat syn, hørelse eller mobilitet.

Der er altså tale om en målgruppe præget af stor variation og forskellighed.

Mange studier har fokus på familier med børn med autisme, og forskningen peger på, at autisme sammenlignet med andre funktionsnedsættelser udgør en særlig udfordring for familierne. Dette forklares med, at adfærdsproblemer hos barnet virker særligt belastende på en familie og ofte forekommer hos børn med autisme. Forældre til børn med Downs Syndrom oplever ikke samme grad af belastning, fordi de oftere opfatter deres barn som glad og socialt.

På trods af forskelligheden viser forskningen, at nogle af de oplevelser og udfordringer, der kan være forbundet med at få et barn med funktionsnedsættelse, går igen hos forældre og søskende, uagtet hvilken funktionsnedsættelse barnet har, og hvordan familiens liv og situation i øvrigt ser ud:

  • Forældre til børn med funktionsnedsættelse oplever generelt at være mere stressede, mere udsat for depression og i ringere psykisk trivsel end andre forældre
     
  • Når forældre oplever stress, er det ofte fordi deres hverdag og økonomi bliver påvirket af at få et barn med funktionsnedsættelse i familien, og fordi det kræver tid og energi at navigere i det sociale system. Når forældre oplever stress, handler det altså typisk mindre om selve barnets kognitive funktionsniveau og mere om de omstændigheder, der knytter sig til at have et barn med funktionsnedsættelse i familien
     
  • Forældre påvirker hinanden. Mødre til børn med funktionsnedsættelse oplever oftere stress og depression end fædre, fordi moderen ofte står for den største del af omsorgen for barnet. Hvis begge forældre deltager på lige fod i indsatsen omkring barnet, kan de afhjælpe stress hos hinanden. Og omvendt kan stress hos den ene forælder være med til at skabe stress hos den anden forælder

 

 

Sidst opdateret 21/11 2016