Gå til indhold

Om en hel familie

Det påvirker hele familien at få et barn med funktionsnedsættelse. Barnet med funktionsnedsættelse bliver samtidig påvirket af den måde, som familien trives og håndterer den nye situation.

Forside en hel familie

Socialstyrelsen har samlet en række initiativer, som alle har til formål at støtte og styrke familier med børn og unge i alderen 0-18 år med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, så de kan mestre hverdagen bedre. Det har resulteret i temaet En hel familie.

Den primære målgruppe er familier med børn og unge med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Der er herudover fokus på hjemmeboende søskende til børn med funktionsnedsættelser - og i den forbindelse på at inddrage ressourcerne i familien som helhed og rundt om familien.

Fem delprojekter i samarbejde med kommuner og brugerorganisationer

En hel familie består af 5 delprojekter, hvor Socialstyrelsen, i et tæt samarbejde med kommuner og brugerorganisationer på tværs af landet, har udviklet og afprøvet programmer og manualer.

På foranledning af Socialstyrelsen er der blevet udarbejdet en kortlægning af aktuel international forskning om metoder med effekt til målgruppen.

Videnskortlægning – Styrket tidlig og forebyggende indsats til familier med børn med handicap

De øvrige initiativer har bestået af at:

  • Udarbejde et inspirationsmateriale til kommuner om tidlig indsats til familier med børn med handicap 
  • Afprøve Stepping Stones, et evidensbaseret program, som træner forældrene i positivt forældreskab
  • Udvikle forældrekurser og –netværk, herunder afprøvning af en generisk model for samarbejde mellem kommuner og brugerorganisationer og en modulopbygget manual
  • Afprøve terapeutisk støtte til familier med børn med handicap inden for 3 måneder fra barnets fødsels- eller diagnosetidspunkt.

Initiativerne er finansieret af satspuljemidler og var en del af den daværende regeringens handicappolitiske handlingsplan, som blev igangsat i 2014.

Initiativerne slutter med en samlet evaluering og udbredelse af viden og resultater i 2018.

Sidst opdateret 17/05 2022