Om en hel familie

At få et barn med funktionsnedsættelse påvirker hele familien. Og samtidig påvirkes et barn med funktionsnedsættelse af den måde, familien trives og håndterer den nye situation.

Forside en hel familie

Studier viser, at forældre kan understøtte og forbedre trivsel og udvikling hos deres barn med funktionsnedsættelse – men det kræver, at de har de rigtige forudsætninger og det fornødne overskud. Studier viser desuden, at forebyggende indsatser med fordel kan sættes i gang tidligt, da børns funktionsnedsættelser hurtigt begynder at indvirke på forældrene. En tidlig familierettet indsats kan forebygge, at familiens udfordringer vokser sig så store, at det kræver længerevarende og mere indgribende foranstaltninger at understøtte barnets udviklingsmæssige behov.

I inspirationsmaterialet "En hel familie" sætter Socialstyrelsen fokus på seks tidlige og forebyggende familierettede indsatser, som danske kommuner kan tage i brug for at støtte op om hele familien til børn med funktionsnedsættelse. Indsatserne er med god erfaring afprøvet i danske kommuner. Nogle indsatser er bevilget efter servicelovens § 11, der netop giver kommunerne mulighed for at sætte ind tidligt.

"En hel familie" er en del af Socialstyrelsens program om Mestringsstøtte til familier med børn med handicap. Programmet har til formål at styrke familiernes mestring og dermed ruste familierne til at håndtere de psykologiske og sociale udfordringer, der ofte følger med, når man har et barn med funktionsnedsættelse.

Viden om målgruppen, kerneproblematikker og metoder er baseret på ”Videnskortlægning. Styrket tidlig og forebyggende indsats til familier med børn med handicap” udarbejdet af Rambøll Management Consulting i 2015. Beskrivelserne af de seks indsatser tager udgangspunkt i en afdækning af praksis, ligeledes foretaget af Rambøll i 2015.

"En hel familie" er udarbejdet af Als Research ApS og designer Sascha Jespersen for Socialstyrelsen.

 

Sidst opdateret 07/12 2016