Gå til indhold

Tidlige og forebyggende indsatser til børn med funktionsnedsættelser og deres familier

Et gruppeforløb til børn med angst. 

En skolebaseret indsats til børn, hvis trivsel har vakt bekymring.

Videooptagelse i sundhedsplejen – et værktøj til opsporing og håndtering af mistrivsel og funktionsnedsættelse hos børn.

Tidlig opsporing af mistrivsel blandt spædbørn & støtte til forældre med TryghedsCirklen.

Gruppeforløb for søskende til børn med varig funktionsnedsættelse.

Gruppeforløb for forældre til børn med varig funktionsnedsættelse.