Gå til indhold

Inspirationsmateriale til kommunerne om tidlige og forbyggende indsatser til familier med børn med handicap

I inspirationsmaterialet "En hel familie" sætter Socialstyrelsen fokus på 6 tidlige og forebyggende familierettede indsatser, som danske kommuner bruger for at støtte op om hele familien til børn med en funktionsnedsættelse. Indsatserne er med god erfaring afprøvet i danske kommuner.

Indsatserne i inspirationsmaterialet ”En hel familie” retter sig mod forældre og søskende til børn med kognitive, psykiske og fysiske funktionsnedsættelser, det vil sige lige fra børn, som viser tegn på et ikke-alderssvarende udviklingsniveau, til børn, som har en egentlig identificeret nedsat funktionsevne. 

Indsatserne i inspirationsmaterialet er udvalgt på baggrund af Rambøll Management Consultings ”Videnskortlægning - Styrket tidlig og forebyggende indsats til familier med børn med handicap” og tager udgangspunkt i en række virksomme mekanismer til familier med børn med funktionsnedsættelser samt en afdækning af praksis i landets kommuner. 

Studier viser, at hvis forældre har de rigtige forudsætninger og det fornødne overskud, så kan forældre understøtte og forbedre trivsel og udvikling hos deres barn med funktionsnedsættelse. En tidlig familierettet indsats kan forebygge, at familiens udfordringer vokser sig så store, at det kræver længerevarende og mere indgribende foranstaltninger at understøtte barnets udviklingsmæssige behov.

Fokus på familierettede indsatser i kommunerne

Forskning peger på, at på trods af bredden og forskelligheden af typer af funktionsnedsættelser så går nogle af de oplevelser og udfordringer, der kan være forbundet med at få et barn med funktionsnedsættelse, igen hos forældre og søskende. Og det uagtet hvilken funktionsnedsættelse barnet har. 

Nogle fælles oplevelser er fx at:

  • Forældrene generelt oplever at være mere stressede, mere udsat for depression og i ringere psykisk trivsel end andre forældre.
  • Når forældre oplever stress, er det ofte, fordi deres hverdag og økonomi bliver påvirket af at få et barn med funktionsnedsættelse i familien, og fordi det kræver tid og energi at navigere i det sociale system. Det handler altså typisk mindre om selve barnets kognitive funktionsniveau og mere om de omstændigheder, der knytter sig til at have et barn med funktionsnedsættelse i familien.
  • Forældre påvirker hinanden. Mødre til børn med funktionsnedsættelse oplever oftere stress og depression end fædre, fordi moren ofte står for den største del af omsorgen for barnet. Hvis begge forældre deltager på lige fod i indsatsen omkring barnet, kan de afhjælpe stress hos hinanden. Og omvendt kan stress hos den ene forælder være med til at skabe stress hos den anden forælder.
Sidst opdateret 17/09 2018