Inspirationsmateriale: Et barn med funktionsnedsættelse - en hel familie

Et barn med funktionsnedsættelse – og en hel familie, der skal trives og fungere. At have et barn med en funktionsnedsættelse påvirker hele familien. Og omvendt påvirkes barnet af familiens trivsel og måde at håndtere funktionsnedsættelsen og dens konsekvenser.

Inspirationsmaterialet "En hel familie" er målrettet danske kommuner og præsenterer seks tidlige og forebyggende indsatser til familier med børn med tegn på funktionsnedsættelse.

Nogle indsatser er målrettet familier med børn med en varig funktionsnedsættelse. Andre indsatser har fokus på tidlig opsporing og støtte til familier med børn, der viser tegn på et ikke-alderssvarende udviklingsniveau. Derfor er materialet målrettet både kommunernes almenområde for børn og unge og specialområdet for børn og unge med handicap.

Læs om målgruppen, belastningsfaktorer og virksomme mekanismer.

Seks tidlige og forebyggende indsatster.