Gå til indhold

Tidlige og forebyggende indsatser til børn med funktionsnedsættelser og deres familier

Et gruppeforløb til børn med angst. 

En skolebaseret indsats kaldet "Barnets Stemme", sætter fokus på børn hvis trivsel har vakt bekymring.

Videooptagelse i sundhedsplejen – et værktøj til opsporing og håndtering af mistrivsel og funktionsnedsættelse hos børn.

Tidlig opsporing af mistrivsel blandt spædbørn & støtte til forældre med TryghedsCirklen.

Gruppeforløb for søskende til børn med varig funktionsnedsættelse.

Gruppeforløb for forældre til børn med varig funktionsnedsættelse.