Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Virksomme indsatser > Udviklings- og Investeringsprogrammet

Udviklings- og Investeringsprogrammet

Udviklings- og Investeringsprogrammet understøtter en mere vidensbaseret og effektfuld socialpolitik. Programmet udvikler, afprøver og udbreder virksomme sociale indsatser.

Udviklings- og Investeringsprogrammet dækker hele socialområdet og omfatter således børn, unge og voksne, mens der er fokus på både socialt udsathed, psykisk sårbarhed og handicap.

Aktører på socialområdet som kommuner og sociale tilbud (kommunale, regionale og private) kan:

  • indgå i udviklingsarbejde med afsæt i praksis og forskning
  • få kompetenceudvikling i metoder, indsatser og efterfølgende sparring
  • få løbende støtte og rådgivning til implementering i egen praksis.

Bygger på udviklingsstrategi

Udviklings- og Investeringsprogrammet bygger på Social- og Ældreministeriets Strategi for udvikling af  sociale indsatser.

Strategien har til formål at sikre et målrettet og systematisk udviklings- og implementeringsarbejde på det sociale område og udgør en solid ramme for Udviklings- og Investeringsprogrammet.

Læs mere om strategien for udvikling af sociale indsatser

Socialstyrelsen har udarbejdet en drejebog, der giver en detaljeret gennemgang af udviklingen af nye sociale indsatser –  fra indledende screening til generel udbredelse. Drejebogen gør rede for hver af de i alt fire faser og beskriver, hvilke kriterier udviklingsarbejdet skal leve op til, for at en indsats kan overgå til den næste fase.

Drejebogen kan bruges af alle aktører, der arbejder med udviklingen af sociale indsatser.

Læs drejebogen for udvikling af den sociale indsats

 

Sidst opdateret 28/06 2021