Gå til indhold

Få implementeringsstøtte

Kommuner kan søge om støtte til implementering af virksomme metoder. Aktuelt kan der søges støtte til rådgivning og uddannelse i metoderne Critical Time Intervention (CTI) og Social Færdighedstræning (SFT).

Socialstyrelsen tilbyder at yde kommuner støtte til implementering af virksomme metoder. På voksenområdet ydes støtte til metoder, der kan bruges i bostøtten.

Læs mere om metoderne, se ansøgningsmaterialet og få information om processen for de kommuner, der modtager implementeringsstøtte:

Læs om støtte til CTI

Læs om støtte til Social Færdighedstræning 

Om Åben Dialog

Den hidtidige leverandør af undervisning i Åben Dialog har desværre ikke mulighed for at tilbyde yderligere undervisning. 

Der kan derfor ikke aktuelt søges implementeringsstøtte til Åben Dialog som ellers annonceret i Socialstyrelsens nyhed 31. oktober 2019. Socialstyrelsen beklager evt. ulejlighed i den forbindelse.

Børneområdet

På børneområdet udbredes metoden Stepping Stones, som er en metode, der er afprøvet i forhold til forældre til børn med handicap.

Der er åbnet en ny ansøgningsrunde til Stepping Stones med frist 30. august.

Yderligere oplysninger og adgang til ansøgningsmaterialet om  Stepping Stones

Sidst opdateret 28/10 2020