Gå til indhold

Åben Dialog

Målgruppe

Borgere med førstegangs psykoser der kommer i forbindelse med psykiatrien. Socialstyrelsen afprøver i øjeblikket ”Åben Dialog” i en kommunal psykosocial kontekst overfor borgere med skizofreniforme lidelser.  Denne danske afprøvning af Åben Dialog i Danmark er dermed ikke målrettet borgere med førstegangspsykoser, men derimod borgere, der allerede har en skizofrenidiagnose. Åben Dialog anvendes flere steder i Danmark i forhold til unge med skizofreni indenfor børne- og ungdomspsykiatrien og voksne med svære psykiske lidelser i de kommunale psykosociale tilbud. 

Metode

Åben Dialog er en netværksorienteret, helhedsorienteret tilgang, der inddrager relevante fagprofessionelle og private netværk i forhold til borgerens situation. Tilgangen er baseret på syv principper for hurtig og samtidig indsats i forhold til borgeren og dennes netværk. Inddragelse af netværkene sker på baggrund af borgerens ønske. Som noget af det grundlæggende i Åben Dialog, vægter alle udsagn lige, og den professionelle rolle er ikke at søge løsninger, men at give et fagligt perspektiv som kan supplere borgerens eget og resten af netværkets perspektiver.

Implementering

I dansk sammenhæng er Åben Dialog implementeret en række steder både indenfor den kommunale og regionale psykosociale indsats. Blandt andet arbejder Odsherred og Kolding kommuner samt distriktspsykiatrien i Augustenborg, Kolding og Helsingør med Åben dialog.

Læs evalueringen af fem kommuners afprøvning af tilgangen Åben Dialog i forhold til borgere med svære psykiske lidelser:

'Kvalitet i den kommunale indsats over for borgere med svære psykiske lidelser - Åben dialog'

Effekt

Der er gennemført et mindre quasieksperimentelt af Åben Dialog sammenlignet med traditionel indsats i Finland. Resultaterne herfra viser, at de der modtog Åben Dialog i mindre grad modtog en offentlig ydelse, samt at der var færre tilbagefald for denne gruppe og færre indlæggelsesdage.

Økonomi

Aktuelt findes der ikke et validt økonomisk datagrundlag.

Sidst opdateret 28/10 2020