Gå til indhold

Projekter og initiativer

Styrket familiebehandling i udsatte familier

Dokumenterede metoder børn og unge | 21/10 2020

Projektet skal gennem en 4-årig periode udvikle en model for familiebehandling til meget udsatte familier, hvor der er risiko for, at et barn skal anbringes. Målet med indsatsen er at afhjælpe og løse udfordringerne i familierne enten i hjemmet eller ved et døgnophold og derved så vidt muligt undgå, at barnet anbringes.

Styrket match af barn og anbringelsessted

Dokumenterede metoder børn og unge | 26/02 2021

Socialstyrelsen vil i samarbejde med 4-5 kommuner de kommende år udvikle en model, der kan understøtte kommunernes arbejde med at foretage det rette match mellem et barn og et anbringelsessted. Inddragelse af både barn og forældre vil udgøre et helt centralt element i modellen, der udvikles under Udviklings- og Investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet.

Målrettet støtte til forældre, hvis barn eller ung er anbragt

Dokumenterede metoder børn og unge | 21/10 2020

Projektet består i at udvikle en indsats, som skal støtte forældre til anbragte børn og unge. Målet med indsatsen er, at både forældre og barn oplever en øget ro og stabilitet i deres samvær og kontakt, og at barnet derfor også oplever en forbedret trivsel. Indsatsen skal ligeledes bidrage til at forbedre samarbejdet mellem forældre, anbringelsessted og kommune.

Styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge

Dokumenterede metoder børn og unge | 10/07 2019

Projektet består i at udvikle en model, som skal bidrage til et løft af anbragte børn og unges generelle trivsel, sociale relationer og faglige niveau i grundskolen og dermed sikre, at de får den bedst mulige oplevelse og udbytte af deres skolegang.

Model for samarbejde og indsatser til børn og unge med bekymrende skolefravær

Dokumenterede metoder børn og unge | 12/12 2019

Socialstyrelsen skal i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og tre kommuner udvikle en model for samarbejde og indsatser for børn og unge med bekymrende skolefravær, der går på tværs af social- og almenområdet.

Styrket og helhedsorienteret tilgang for udsatte unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse

Dokumenterede metoder børn og unge | 12/12 2019

Socialstyrelsen indgår i et samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) samt fire partnerskabskommuner om at udvikle en styrket og helhedsorienteret kommunal tilgang over for udsatte unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse.

Sidst opdateret 04/05 2015