Gå til indhold

Afrapportering

Her listes eksempler på den viden, som dokumentationssystemet kan producere på individ- og aggregeret niveau

Dokumentationssystemet kan producere:

  • Viden på individniveau om den unges problemtyngde, problemstillinger og udvikling i problemtyngde og problemstillinger over tid for den unge. 
  • Resultaterne på individniveau skal være umiddelbart tilgængelige i tilknytning til indberetning, så systemet kan anvendes på statusmøder.
  • Aggregeret viden på anbrigelsesstedniveau om problemtyngdeprofil og problemstillinger hos de anbragte unge på stedet. Denne viden skal kunne sammenholdes med tilsvarende viden for andre anbringelsessteder.
  • Aggregeret viden på nationalt niveau om anbragte kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge på tværs af anbringelsessteder, eksempelvis fordelt efter anbringelsesgrund/sanktionstype.
Sidst opdateret 16/02 2017