Gå til indhold

Opstart af Multifunktionel behandling i institution og nærmiljø

Midler til at understøtte kommunernes afprøvning af Multifunktionel behandling i institution og nærmiljø (MultifunC) er udløbet. Der er ikke længere mulighed for at indgå i udviklingsprojektet omkring MultifunC.

På Finansloven for 2009

På Finansloven for 2009 blev der afsat midler til at understøtte kommunernes afprøvning af MultifunC.

Der blev i alt afsat  56 mio. kr. til medfinansiering af forsøg med MultifunC samt til efteruddannelse af personale, supervision og effektevaluering m.v. 

I projektperioden blev der startet en institution i henholdsvis København og Aarhus. Institutionen i København lukkede imidlertid i 2015, mens institutionen i Aarhus fortsat er i drift. Projektperioden er nu ophørt og MultifunC-institutionen i Aarhus modtager ikke længere finansiering.   

Sidst opdateret 01/03 2019