Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Virksomme indsatser > Indsatser til børn og unge > Om virksomme indsatser > Multifunktionel behandling i institution og nærmiljø

Metoden Multifunktionel behandling i institution og nærmiljø

Multifunktionel behandling i institution og nærmiljø (MultifunC ) er et behandlingstilbud for unge i alderen 14-18 år, der skal støtte de allermest udadreagerende unge.

MultifunC er et behandlingstilbud for 
unge 14-18-årige i meget svære adfærdsvanskeligheder. Programmet indebærer et midlertidigt institutionsophold, hvor der samtidig arbejdes med familien samt et efterværnsforløb. Den første danske MultifunC-institution åbnede i 2011.

I dag findes der én MultifunC-institution i Danmark (MultifunC Midtjylland), der er en delvist lukket institution, placeret i Viby, Aarhus.

Mål og målgruppe

De 14-18-årige unge, der er egnede til et MultifunC-tilbud, har mange risikofaktorer omkring sig, f.eks. familievanskeligheder, antisociale/kriminelle venner og bekendte, misbrug, manglende/problematisk skole-, uddannelses- eller arbejdsforløb, og er derfor i stor risiko for fortsat antisocial eller kriminel adfærd.

Programmet fokuserer fra institutionsopholdets start på at lære den unge at begå sig i normale kontekster og at være en del af det omgivende samfund.

Opstart af MultifunC

På Finansloven for 2009 blev der afsat midler til at understøtte kommunernes afprøvning af MultifunC. Projektperioden er nu ophørt, og MultifunC-institutionen i Aarhus modtager ikke længere finansiering.   

Resultater

Der er endnu ikke offentliggjort nogen samlede evalueringer af MultifunC i Danmark, men forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM er i gang med at evaluere behandlingen på MultifunC Midtjylland på vegne af Socialstyrelsen. I 2020 er der udarbejdet en midtvejsevaluering, som belyser de foreløbige resultater af evalueringen, og i 2022 offentliggøres den samlede evaluering. Derudover har forsknings- og analysecenteret VIVE udarbejdet en implementeringsevaluering i 2016, som følger implementeringen af MultifunC på de daværende to MultifunC-institutioner. MultifunC er desuden sammensat af metoder, der hver især er dokumenterede.

Tilgå midtvejsevaluering af MultifunC her

Evalueringer fra Norge viser, at ud af ca. 220 unge, der har modtaget MultifunC-behandling, har 68 % gennemført behandlingen inklusiv opfølgning, og mellem 70-80 % af de unge fungerede efterfølgende uden misbrug og kriminalitet, bor hjemme eller i egen bolig, er i aktivt skole- eller arbejdstilbud og har betydelige forbedringer i adfærd og funktion.

Sidst opdateret 02/12 2020