Gå til indhold

Teori og metode

Pædagog-/lærerprogrammet DUÅ Børnehave og Skole strækker sig over seks workshopdage.

DUÅ Børnehave og Skole forløber over seks workshopdage, hvor hele personalegruppen i en daginstitution, indskoling eller SFO deltager. Gennemførsel af workshopforløb kan organiseres på tværs af børnehaver og skoler, så hensynet til den daglige drift tilgodeses. Workshopdagene er fordelt over en ca. 6-9 måneders periode, hvor der undervises en dag ad gangen med ca. 6 ugers mellemrum. Der kan være ca. 15 deltagere pr. gruppe. Undervisningen leveres af to gruppeledere uddannet i DUÅ Børnehave og Skole.

Formålet med DUÅ Børnehave og skole er at skabe rammer, der kan inkludere børn i de almene udviklings- og læringsfællesskaber, så børnenes prosociale adfærd og skoleparathed styrkes.

I programmet er der fokus på:

  • personalets mestring af børns negative adfærd.
  • at fremme positive relationer.
  • at styrke sociale, emotionelle og kognitive færdigheder.
  • at skabe et miljø, der anerkender og inkluderer alle i institutionen.
  • de fællesskaber, barnet befinder sig i, og på de voksnes muligheder for at strukturere og målrette pædagogikken til gavn for alle børn – herunder også udsatte børn. I programmet indgår bl.a. udarbejdelse af en udviklingsplan for de børn, som har dette behov.

På workshopdagene bliver programmets kernekomponenter og principper gennemgået og trænet gennem rollespil, videoklip, gruppedrøftelser og øvelser. Personalet skal mellem hver workshop arbejde med det tema, som den enkelte workshopdag har omhandlet. Den praktiske træning mellem workshopdagene gennemføres med vejledning af gruppelederne.

Sidst opdateret 12/02 2018