Gå til indhold

Få rådgivning om efterværn

Socialstyrelsen tilbyder løbende gratis rådgivningsforløb til kommuner, som ønsker at sætte fokus på faglig og strategisk ledelse af effektive sociale indsatser. Aktuelt tilbydes et forløb om efterværn.

Socialstyrelsen tilbyder som en del af Udviklings- og Investeringsprogrammet løbende strategisk rådgivning på forskellige temaer. Det første tema, som udbydes, er fokus på faglig og strategisk ledelse af jeres efterværnsindsats.

Et rådgivningsforløb vil typisk bestå af:
• Et indledende formøde (evt. flere)
• En minianalyse af kommunens arbejde med efterværnsområdet
• 2-3 rådgivningsdage
• Et afsluttende opsamlingsmøde

Socialstyrelsen tilbyder rådgivningsforløb for at understøtte kommunernes arbejde med at udvikle faglige, organisatoriske, datamæssige og ledelsesmæssige praksisser. Kommunen skal selv være aktiv deltagende, og samarbejdet skal forankres på ledelsesniveau. Kommunen er selv ansvarlig for at gennemføre et eventuelt efterfølgende udviklingsarbejde. Rådgivningen basere sig på aktuel bedste viden, og tager afsæt i projektet ”Investering i efterværn”, læs mere om projektet her

For at komme i betragtning til et rådgivningsforløb skal kommunen indsende en ansøgning. Når nye temaer igangsættes, vil dette blive offentliggjort via Socialstyrelsens hjemmeside. Der vil være mulighed for at ansøge to gange årligt. Ved interesse opfordres I til at henvende jer til projektleder Kittie Carlson, tlf. 50810939, mail kic@socialstyrelsen.dk. Næste ansøgningsrunde er ultimo 2021

Hent vejledning til ansøgningsskema (Word)

Hent ansøgningsskema (Word)

Sidst opdateret 03/09 2021