Gå til indhold

Få rådgivning om efterværn

Socialstyrelsen tilbyder løbende gratis rådgivningsforløb til kommuner, som ønsker at sætte fokus på faglig og strategisk ledelse af effektive sociale indsatser. Find ansøgningsskema og -vejledning her.

Socialstyrelsen tilbyder som en del af Udviklings- og Investeringsprogrammet løbende strategisk rådgivning på forskellige temaer. Det første tema, som udbydes, er fokus på faglig og strategisk ledelse af jeres efterværnsindsats.

Sådan foregår et rådgivningsforløb

Et rådgivningsforløb vil typisk bestå af:

  •  Et indledende formøde (evt. flere)
  •  En minianalyse af kommunens arbejde med efterværnsområdet
  •  2-3 rådgivningsdage
  •  Et afsluttende opsamlingsmøde

Socialstyrelsen tilbyder rådgivningsforløb for at understøtte kommunernes arbejde med at udvikle faglige, organisatoriske, datamæssige og ledelsesmæssige praksisser. Kommunen skal selv være aktivt deltagende, og samarbejdet skal forankres på ledelsesniveau. Kommunen er selv ansvarlig for at gennemføre et eventuelt efterfølgende udviklingsarbejde.

Rådgivningen baserer sig på aktuelt bedste viden og tager afsæt i de positive erfaringer fra projektet ”Investering i efterværn" (2017-20):

Læs mere om efterværnsprojektet 

Praktiske oplysninger

For at komme i betragtning til et rådgivningsforløb skal kommunen indsende en ansøgning.

Hent vejledning til ansøgningsskema (Word)

Hent ansøgningsskema (Word)

Sidst opdateret 16/12 2021