Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Udviklings- og Investeringsprogrammerne

Udviklings- og Investeringsprogrammerne

Deltag i udviklingsarbejde, få støtte og rådgivning til implementering eller ny viden. Udviklings- og Investeringsprogrammerne skal bidrage til, at udviklingen af sociale indsatser sker systematisk og på baggrund af aktuelt bedste viden.

Udviklings- og Investeringsprogrammerne understøtter, at der udvikles og implementeres effektive indsatser på social- og handicapområdet. Der et program for hhv. børne- og ungeområdet (BUIP) og voksenområdet (VUIP). Begge programmer  har fokus på både handicap og socialt udsathed.

Programmerne genererer systematisk viden om, hvilke sociale indsatser der virker og giver mulighed for at arbejde langsigtet med disse.

Det er centralt, at de sociale indsatser, der udvikles i Udviklings- og Investeringsprogrammerne kommer til at gøre en reel forskel for mennesker i udsatte positioner. Derfor er det vigtigt, at disse indsatser kan implementeres inden for rammerne af det kommunale serviceniveau.

Som aktør på social- og handicapområderne kan I:

  • indgå i udviklingsarbejde med afsæt i praksis og forskning
  • få kompetenceudvikling i metoder, indsatser og efterfølgende sparring
  • få løbende støtte og rådgivning til implementering i egen praksis.

På siderne her kan du læse mere om den politiske baggrund for programmerne. Du kan se, hvilke initiativer der allerede er sat i værk, og hvilke muligheder du har for at være med. Du kan også finde links til nye vidensafdækninger, der er udarbejdet i forbindelse med programmerne.

Læs om programmet på børne- og ungeområdet (BUIP)

Læs om programmet på voksenområdet (VUIP]

Sidst opdateret 28/10 2020