Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Voksne > Udbud: Undervisningsforløb om risikovurdering i forbindelse med vold i nære relationer

Udbud: Undervisningsforløb om risikovurdering i forbindelse med vold i nære relationer

Socialstyrelsen udbyder en opgave vedrørende undervisningsforløb til fagpersoner i risikovurderingsværktøjet SARA-V3. Værktøjet bruges til at vurdere borgeres risiko for henholdsvis at blive udsat for og udøve vold. Tilbudsfristen er den 6. maj 2022 kl. 12.00.

For at undgå gentagen vold eller at voldsudsættelsen eskalerer er der behov for at kunne vurdere det aktuelle og fremtidige risikoniveau. Risikovurderingsværktøjet SARA-V3 kan anvendes til at vurdere risikoen hos personer, der er udsat for og udøver vold i nære relationer.

Socialstyrelsen udbyder en opgave om undervisning og konceptudvikling, der skal føre til, at fagpersoner kan anvende SARA-V3 i egen praksis. Der afsættes i alt 3,9 mio. kr. til opgaven.

Den udbudte opgave

Den udbudte opgave består i at gennemføre og tilpasse undervisningsforløb til fagpersoner i risikovurderingsværktøjet SARA-V3. Undervisningsforløbene skal indeholde fire delelementer:

  • Opkvalificering af fagpersoner. Fagpersoner, der ikke allerede har faglig viden om vold i nære relationer, får opkvalificering, så de kan anvende SARA-V3 med afsæt i relevant viden om området.
  • Certificering i anvendelsen af SARA-V3. Fagpersoner certificeres i SARA-V3, så de kan anvende risikovurderingsværktøjet i egen praksis.
  • Metodesupervision i anvendelsen af SARA-V3. Fagpersoner tilbydes metodesupervision i SARA-V3 efter certificering i anvendelsen af værktøjet, så det sikres, at deres kompetencer fastholdes, og de anvender værktøjet korrekt.
  • Implementeringsmøde om SARA-V3. Ledere og nøglepersoner tilbydes at deltage på et implementeringsmøde. Her præsenteres de for SARA-V3, og det drøftes, hvordan det implementeres lokalt, så fagpersoners anvendelse af SARA-V3 har de bedst mulige betingelser i praksis.

Tilbudsgiver skal i sit tilbud beskrive et sammenhængende koncept for en række undervisningsforløb, der inkluderer de fire ovenstående opgaver. I projektperioden tilpasser leverandøren konceptet på baggrund af erfaringer fra undervisningsforløbene. Tilpasninger undervejs i projektperioden koordineres med Socialstyrelsen.

Praktiske oplysninger

Udbudsmaterialet er tilgængeligt i det digitale udbudssystem EU Supply. Al aktivitet vedrørende udbuddet (herunder spørgsmål og svar) vil ske via dette. Det er gratis at oprette sig i systemet, og en registrering som bruger medfører ikke en pligt til at afgive tilbud. EU-Supply Support kan kontaktes på telefon 70 20 80 14, hvis der er brug for teknisk assistance.

Udbudsmateriale vedr. udbud om Undervisningsforløb om risikovurdering i forbindelse med vold i nære relatione (EU Supply Limited)

Tilbudsfristen er 6. maj 2022 kl. 12.00.

Kontraktperioden løber fra juli 2022 til den 31. december 2024.

Der forventes kontraktindgåelse i juli 2022.

Sidst opdateret 08/04 2022