Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Voksne > Udbud: Kursuskatalog til styrket udbredelse af Housing First

Udbud: Kursuskatalog til styrket udbredelse af Housing First

Housing First er en helhedsorienteret tilgang til forebyggelse og bekæmpelse af hjemløshed. Der skal udvikles og afholdes en række kurser om tilgangen og de tilknyttede specialiserede støttemetoder CTI, ICM og M-ACT/ACT. Socialstyrelsen udbyder opgaven. Tilbudsfrist: 31. august 2022 kl. 12.00.

Housing First er en veldokumenteret, helhedsorienteret tilgang til hjemløshed, hvor borgeren tilbydes en selvstændig bolig og samtidig modtager individuel tilrettelagt social- og praktisk støtte.

Socialstyrelsen støtter udbredelsen af Housing First og tilbyder som led i denne indsats en række kurser på området. Den nuværende kontraktperiode udløb 31. december 2021, og kursuskataloget udbydes derfor igen.

Den udbudte opgave

Den udbudte opgave består i at udvikle og afholde ni forskellige kurser. Der skal desuden udarbejdes enkelte informationsvideoer, ligesom leverandøren skal forestå kursusadministrationen.

Målgruppen for kursuskataloget er kommunale medarbejdere og ledere, medarbejdere og ledere på boformer og øvrige, der arbejder med borgere i risiko for hjemløshed eller i hjemløshed.

Udbuddet består af 12 delopgaver samlet i ét udbud:

 • Opgave 1: Videnskursus i forebyggelse af hjemløshed
 • Opgave 2: Videnskursus i traumer og hjemløshed
 • Opgave 3: Videnskursus om Housing First på § 110-boformer
 • Opgave 4: Videnskursus om CTI, ICM og ACT/M-ACT målrettet myndighedssagsbehandlere
 • Opgave 5: Videnskursus om Housing First, CTI, ICM og ACT/M-ACT målrettet ledere
 • Opgave 6: Metodekursus i traumer og hjemløshed
 • Opgave 7: Metodekursus i Critical Time Intervention (CTI)
 • Opgave 8: Metodekursus i Intensive Case Management (ICM)
 • Opgave 9: Metodekursus i Assertive Community Treatment (ACT)/ Modificeret Assertive Community Treatment (M-ACT)
 • Opgave 10: Informationsvideo om Housing First
 • Opgave 11: Informationsvideo om datainformeret praksis
 • Opgave 12: Kursusadministration.

Praktiske oplysninger

Den samlede beløbsramme er 5.725.000 kr. ekskl. moms.

Kontraktperioden løber fra primo oktober 2022 til 31.12.2025

Tilbudsfristen er 31. august 2022 kl. 12.00.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt i det digitale udbudssystem EU-Supply. Al aktivitet vedrørende udbuddet (herunder spørgsmål og svar) vil ske via dette.

Det er gratis at oprette sig i systemet, og en registrering som bruger medfører ikke en pligt til at afgive tilbud. EU-Supply Support kan kontaktes på telefon 70 20 80 14, hvis der er brug for teknisk assistance.

Yderligere oplysninger om udbuddet (EU-Supply)

Sidst opdateret 08/08 2022