Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Tværgående områder > Udbud: VISO-ydelser på voksenområdet

Udbud: VISO-ydelser på voksenområdet

Socialstyrelsen udbyder VISO-ydelser om specialrådgivning og udredning på voksenområdet. Udbudsrunden rummer 12 delaftaler om forskellige problemstillinger og funktionsnedsætteler. Tilbudsfristen er 20. oktober 2021 kl. 12. Der holdes et virtuelt informationsmøde om udbudsprocessen 21. september 2021.

Som følge af udbudslovgivningen – og som tidligere annonceret – skal VISOs kontrakter med leverandører udbydes efter reglerne i udbudsloven.

Som VISO-leverandør skal man levere specialrådgivning og supplerende udredning inden for det specialiserede socialområde. Det forudsætter et højt vidensniveau om komplekse og svære vanskeligheder samt om den kontekst, som borgere befinder sig i. Borgerens vanskeligheder kan både være af fysisk og psykisk karakter, ligesom de kan være påvirket af sociokulturelle faktorer.

Den udbudte opgave

Denne udbudsrunde vedrører VISOs ydelser om specialrådgivning og udredning på voksenområdet. Desuden indeholder udbuddene option på køb af vidensydelser.

Der gennemføres i alt 11 udbud med 12 delaftaler. Delaftalerne vedrører disse problemstillinger og funktionsnedsættelser:

 1. Kommunikation og/eller bevægelseshandicap (2021/S 161-425223)
 2. Erhvervet hjerneskade (2021/S 161-425224)
 3. Medfødt hjerneskade (2021/S 161-425224)
 4. Demens (2021/S 161-425219)
 5. Autismespektrumforstyrrelse (2021/S 161-425220)
 6. Opmærksomhedsforstyrrelse (2021/S 161-425225)
 7.  Udviklingshæmning (2021/S 161-425226)
 8. Komplekse psykiske vanskeligheder og psykiatriske lidelser (2021/S 161-425221)
 9. Senfølger efter seksuelle overgreb (2021/S 161-425228)
 10. Negativ social kontrol og vold i nære relationer (2021/S 161-425222)
 11. Tværkulturelle problematikker (2021/S 161-425218)
 12. Psykosociale vanskeligheder og en flerhed af funktionsnedsættelser (2021/S 161-425227)

Socialstyrelsen ønsker at indgå delkontrakt med flere leverandører på hver delaftale. Antallet af ønskede leverandører på den enkelte delaftale vil fremgå af udbudsmaterialet.

Praktiske oplysninger

Tilbudsfristen er 20. oktober 2021 kl. 12.00. Kontraktperioden løber fra 1. maj 2022 til 30. april 2027.

Udbudsmaterialet offentliggøres i det digitale udbudssystem EU-Supply. Al aktivitet vedrørende udbuddene (herunder spørgsmål og svar) vil ske via dette. Man skal logge sig på som bruger for at kunne se materialet. Det er gratis at oprette sig i systemet, og en registrering som bruger medfører ikke en pligt til at afgive tilbud.
 
I udbudsbekendtgørelserne finder potentielle tilbudsgivere links til det samlede udbudsmateriale i EU-Supply.

Gå til udbudssiden

EU-Supply Support kan kontaktes på telefon 70 20 80 14, hvis der er brug for teknisk assistance.


Informationsmøde

Der afholdes informationsmøde om udbudsprocessen tirsdag den 21. september 2021 kl 10 - 11 via Zoom, hvor der informeres om udbudsprocessen, ligesom der er mulighed for at stille spørgsmål.

Læs mere om informationsmødet og tilmeld dig her

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig og skal ske senest 17. september.  

Er du forhindret i at deltage, kan du se en optagelse af informationsmødet i kommunikationsmodulet i det digitale udbudssystem.

Sidst opdateret 01/09 2021