Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Tværgående områder > Høring: Udbud på voksenområdet i VISO

Høring: Udbud på voksenområdet i VISO

Som interesseret tilbudsgiver eller fx bruger-/interesseorganisation har du mulighed for at komme med input til VISOs udbud på voksenområdet. Deltag i vores høring og afgiv svar senest 14. juni 2021.

På denne side finder du links til surveys hvor der kan afgives høringssvar for VISOs udbud på voksenområdet.

Høringsfrist

Høringen foregår i perioden 19. maj til 14. juni 2021. Vi skal derfor have modtaget høringssvar senest 14. juni 2021.

Vejledning

Imens du besvarer høringsskemaerne, kan du med fordel have høringsmaterialet ved siden af. På denne side finder du links til høringsskemaerne og tilhørende dokumenter.

Vær opmærksom på, at der kun er tale om udkast til udbudsmateriale. Det vil derfor flere steder fremgå, at tekst/tal mv. først vil kunne ses i den endelige udgave af udbudsmaterialet. Bemærk også, at udkast-formen betyder, at der ikke er foretaget endelig layout og korrekturlæsning. Det endelige udbudsmateriale vedr. udbud af ydelser på voksenområdet i VISO forventes at blive annonceret i august/september 2021.

Oversigt over alle udbud, som forventes at blive udbudt i denne runde på voksenudbuddet i VISO

Høringsskema 1

Høringsskema 1 vedrører målgruppebeskrivelser, kombinationsproblematikker og cases fra VISOs udbud på voksenområdet. Det vil være forskelligt hvilket høringsmateriale, der er tilgængeligt for de forskellige udbud. Spørgsmålene vil være tilpasset det tilgængelige høringsmateriale.

Dokumenter til høringsskema 1

Hent det relevante materiale fra listen og åben derefter link til høringsskema:


Du har altid mulighed for at gentage surveyen, hvis du ønsker at afgive svar på et andet udbud.

Høringsskema 2

Høringsskema 2 vedrører udkast til spørgsmål og skabeloner, som skal udfyldes af tilbudsgivere i forbindelse med tilbudsafgivelsen på udbuddet. Der kan gives kommentarer til:

  1. Mindstekrav
  2. Krav til indhold i tilbud
  3. Spørgsmål til afdækning af kvalitet (underkriterium 1)
  4. Spørgsmål til afdækning af kompetencer og erfaring (underkriterium 2)
  5. Skabeloner vedrørende CV, metoder og faglige tilgange, typer af udredning og samarbejdsaftale med underleverandører.

Dokumenter til høringsskema 2

Hent det relevante materiale fra listen og åben derefter link til høringsskema 2.
Punkt 1-4 er samlet i dokumentet herunder:

Skabelonerne til punkt 5 består af følgende fire dokumenter:

 

Materialet vil i overvejende grad være ens på tværs af alle udbud. I skal derfor kun afgive ét høringssvar her.

Sidst opdateret 21/05 2021