Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Handicap > Udbud: Rådgivningsfunktion på BPA-området

Udbud: Rådgivningsfunktion på BPA-området

Videreførelse af rådgivningsfunktionen på BPA-området skal fortsat give borgere med hjælperordninger efter §§ 95 og 96 i lov om social service nem adgang til gratis råd og vejledning om arbejdsarbejdsgiver- og arbejdslederopgaverne i egen ordning. Socialstyrelsen udbyder opgaven med videreføre rådgivningsfunktionen og websitet bpa-arbejdsgiver.dk. Tilbudsfrist: 12. november 2020.

Baggrund

I aftalen om udmøntning af reserven på socialområdet i 2019 blev der afsat midler til at videreføre rådgivningsfunktionen på BPA-området, herunder websitet bpa-arbejdsgiver.dk.

BPA-rådgivningsfunktionen skal medvirke til at understøtte borgerne i at varetage arbejdsgiver- og/eller arbejdslederopgaven i deres hjælperordning efter §§ 95 og 96 i lov om social service, og dermed understøtte borgerens selvstændighed og medvirke til at sikre gode arbejdsvilkår for hjælperne i ordningen.

Rådgivningsfunktionen, herunder bpa-arbejdsgiver.dk, skal være en let tilgængelig adgang til rådgivning, vejledning og viden inden for emner, der vedrører varetagelsen af arbejdsgiver- og/eller arbejdslederopgaven i hjælperordningerne, samt i spørgsmål og opgaver vedrørende overdragelse af arbejdsgiveropgaven til en forening eller en privat virksomhed.

Formålet er at sikre, at borgere i kraft af deres rolle som arbejdsgiver og/eller arbejdsleder for deres hjælpere kan få gratis råd og vejledning i arbejdsretlige og arbejdsmiljøretlige spørgsmål, så blandt andet konflikter og sammenbrud i ansættelses- og samarbejdsforholdet i videst muligt omfang undgås.

Formålet er derudover at sikre, at borgere, der overvejer at overdrage arbejdsgiveropgaven kan få information og råd herom blandt andet, så de ikke kommer til at lide økonomisk tab, hvis de uden at vide det indgår aftale med ikke-godkendte virksomheder eller foreninger.

Den udbudte opgave

Opgaven, som Socialstyrelsen ønsker løst, består i at yde personlig rådgivning inden for det ansættelsesretlige og arbejdsmiljømæssige område samt i spørgsmål vedrørende virksomhedsoverdragelse og kontraktindgåelse i forbindelse med overdragelse af arbejdsgiveransvaret i en hjælperordning. Desuden skal der stilles viden og information til rådighed på bpa-arbejdsgiver.dk om lovgivning samt praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med funktionen som arbejdsgiver og arbejdsleder.

Målgruppen rådgivningsfunktionen er borgere med hjælperordninger efter Lov om social service §§ 95 og 96 samt tilskudsmodtagere (borger eller nærtstående) i en ordning efter servicelovens § 95 (kontant tilskud til ansættelse af hjælpere).

Opgaven består i to delopgaver:

  • Delopgave 1: Yde personlig rådgivning til borgere, der henvender sig telefonisk, skriftligt eller ved fysisk fremmøde
  • Delopgave 2: Varetage drift, vedligeholdelse, opdatering og udvikling af bpa-arbejdsgiver.dk.

Praktiske oplysninger

Den samlede beløbsramme er på i alt kr. 2.550.000,- (ex. moms).

Kontraktperioden løber fra 1. januar 2021 til 31. december 2023.

Tilbudsfristen er 12. november 2020 kl. 23.59.

Søg via EU-Supply´s digitale udbudssystem

Man skal logge sig på som bruger i systemet for at kunne se materialet. Det er gratis at oprette sig, og en registrering som bruger medfører ikke en pligt til at afgive tilbud.

EU-Supply Support kan kontaktes på telefon 70 20 80 14, hvis der er brug for teknisk assistance.

Sidst opdateret 12/10 2020