Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Handicap > Udbud: Rådgivning og undervisning om trygt arbejdsmiljø

Udbud: Rådgivning og undervisning om trygt arbejdsmiljø på botilbud og boformer for hjemløse

Socialstyrelsen udbyder en opgave vedrørende undervisning og rådgivning i voldsforbyggende arbejdsmiljø på botilbud og boformer for hjemløse. Opgaven skal udføres i regi af Socialstyrelsens indsatsforløb til forebyggelse af voldsomme episoder. Tilbudsfrist: 26. august 2022 kl. 12.

Socialstyrelsen arbejder for at forebygge voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse og sikre tryghed og trivsel for både medarbejdere og borgere. Det sker bl.a. i regi af indsatsforløb, hvor tilbuddene modtager målrettet støtte fra Socialstyrelsen til at udvikle det voldsforebyggende arbejde.

Som led i denne indsats ønskes et øget fokus på et trygt og sikkert arbejdsmiljø. Socialstyrelsen ønsker i den forbindelse at indgå et samarbejde med arbejdsmiljørådgivere, der kan påtage sig at yde rådgivning og undervisning til ledere og med medarbejdere på tilbuddene.

Den udbudte opgave

Arbejdsmiljørådgiverne skal i samarbejde med Socialstyrelsen forestå et målrettet forløb på botilbud og boformer for hjemløse. Forløbet skal tage udgangspunkt i de nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder. Retningslinjernes vidensgrundlag inkluderer både et socialfagligt perspektiv og et arbejdsmiljøperspektiv.

Tilbudsgiver skal:

  • Samarbejde med Socialstyrelsen om udvikling af et rådgivningskoncept.
  • Udvikle og afholde undervisning i voldsforebyggende arbejdsmiljø for medarbejdere og ledere på alle tilbud, der modtager Socialstyrelsens indsatsforløb på området.
  • Afholde individuelle rådgivningsmøder i samarbejde med Socialstyrelsen i de indsatsforløb, hvor det vurderes relevant.
  • Indgå i løbende revision af koncept henover projektperioden 2022-2025

Det forventes, at der afholdes op til 10 forløb i 2022 og op til 25 forløb om året i perioden 2023-2025.

Praktiske oplysninger

Den samlede beløbsramme er op til 2.400.000 kr. ekskl. moms fordelt med op til 600.000 kr. ekskl. moms årligt.

Kontraktperioden løber fra september 2022 til december 2023, og der forventes kontraktindgåelse ultimo september 2022.

Tilbudsfristen er 26. august 2022 kl. 12. (Bemærk! Fristen er ændret fra 19. august 2022).

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt i EU-Supply. For at få adgang til materialet, afgive tilbud og stille spørgsmål til materialet skal man oprettes som bruger i systemet. Oprettelse i systemet er gratis og medfører ikke pligt til at afgive tilbud.

EU-Supply Support kan kontaktes på telefon 70 20 80 14, hvis der er brug for teknisk assistance.

Se udbudsmaterialet i EU-Supply

Siden er opdateret 4. august 2022 med oplysning om ændret tilbudsfrist samt justeret angivelse af forventet tidspunkt for kontraktindgåelse.

Sidst opdateret 04/08 2022