Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Handicap > Udbud: Nyt kursustilbud til videns- og kompetenceløft i socialpsykiatrien

Udbud: Nyt kursustilbud til videns- og kompetenceløft i socialpsykiatrien

Socialstyrelsens kursustilbud til videns- og kompetenceløft i socialpsykiatrien videreføres fra 2023 til 2025. På denne baggrund igangsættes nu et udbud til mulige leverandører af de 19 kurser samt kursusadministrationen. Tilbudsfristen er d. 2. september 2022.

Socialstyrelsen viderefører Kursustilbud for socialpsykiatrien fra 2023 til 2025. Kursustilbuddet er en del af initiativet Styrket kvalitet i socialpsykiatrien, som skal bidrage til at styrke kvaliteten i socialpsykiatrien med fokus på recovery-orienteret rehabilitering.

Det nye kursustilbud har samme formål som det igangværende, der slutter ved udgangen af 2022, men er videreudviklet på baggrund af de erfaringer, der er høstet i mellemtiden, og ny socialfaglig viden.

Det nye Kursustilbud for socialpsykiatrien består af 19 kurser, som kan rekvireres til efter- og videreuddannelse af ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien.

Kurserne formidler aktuelt bedste viden inden for en række centrale temaer og giver kommunerne mulighed for at udvikle deres praksis i socialpsykiatrien med fokus på recovery-orienteret rehabilitering.

Den udbudte opgave

Den udbudte opgave består af seks delopgaver, der rummer udvikling, afholdelse og administration af kurserne. De enkelte delopgaver rummer både videnskurser af én undervisningsdag, praksiskurser bestående af fem undervisningsdage og en halv dag målrettet ledelsen samt e-læring.

Delopgaverne har følgende titler:

  • Delopgave 1: Recovery-orienteret rehabilitering
  • Delopgave 2: Helhed og sammenhæng
  • Delopgave 3: Borgernes hverdagsliv
  • Delopgave 4: Psykiatri- og sundhedsfaglig viden
  • Delopgave 5: Psykiske vanskeligheder og misbrug
  • Delopgave 6: Kursusadministration 2023-25.

Praktiske oplysninger

Udbudsmaterialet er tilgængeligt i det digitale udbudssystem EU-Supply.

Den samlede beløbsramme er på i alt 32,1 mio. kr. ekskl. moms.

Kontraktperioden løber fra januar 2023 til december 2025.

Tilbudsfristen er d. 2. september 2022 kl. 12.00.

Der forventes kontraktindgåelse i september 2022.

Få flere oplysninger om udbuddet og se link til EU-supply

 

 

Sidst opdateret 16/06 2022