Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Handicap > Udbud: VISOs ydelser på KaS-området

Udbud: VISOs ydelser på KaS-området

Socialstyrelsen udbyder VISO-ydelser indenfor for KaS - Koordinering af Specialrådgivning, der omfatter seks målgrupper på handicapområdet. Ydelserne er bl.a. rådgivning, udredning og vidensarbejde. Tilbudsfrist: 17. juni 2022.

VISO har ansvaret for Koordineringen af Specialrådgivningen (KaS), som tilbydes til seks målgrupper og løftes af et leverandørnetværk. De nuværende leverandørkontrakter udløber den 31. december 2022, hvorfor der forinden skal afholdes udbud. 

Læs mere om KaS (Koordinering af specialrådgivning) 

Den udbudte opgave

Udbuddet drejer sig om ydelserne specialrådgivning, udredning, kurser, vidensarbejde og materialeproduktion i forbindelse med seks målgrupper på handicapområdet.

Målgrupperne er:

  • børn og unge med døvblindhed
  • børn og unge med hørenedsættelse
  • unge og voksne med synsnedsættelse
  • børn og unge med synsnedsættelse
  • børn, unge og voksne med epilepsi
  • førskolebørn med svære kommunikative, sociale, udviklingsmæssige eller motoriske vanskeligheder.

Praktiske oplysninger

Opgaven udbydes som en offentlig annoncering.

Kontrakterne løber for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2024 med mulighed for forlængelse yderligere tre gange á to år. Kontraktlængden kan således blive op til otte år.

Tilbudsfristen er 17. juni 2022 kl. 12, og det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt i EU-Supply på nedenstående link:

Se udbudsmateriale til målgruppen: Børn og unge med døvblindhed

Se udbudsmateriale til målgruppen: Børn og unge med hørenedsættelse

Se udbudsmateriale til målgruppen: Unge og voksne med synsnedsættelse

Se udbudsmateriale til målgruppen: Børn og unge med synsnedsættelse

Se udbudsmateriale til målgruppen: Børn, unge og voksne med epilepsi

Se udbudsmateriale til målgruppen: førskolebørn med svære kommunikative, sociale, udviklingsmæssige eller motoriske vanskeligheder

For at få adgang til materialet, afgive tilbud og stille spørgsmål til materialet skal man oprettes som bruger i systemet. Oprettelse i systemet er gratis og medfører ikke pligt til at afgive tilbud.

Informationsmøde

VISO inviterer til et virtuelt informationsmøde om udbudsmaterialet 30. maj kl. 14.30 – 15.30.

Skriv til Randi Lykou for deltagelse i informationsmødet:

VISO har i februar 2022 afholdt møde med nuværende KaS-leverandører, hvor VISO orienterede om VISOs ståsted og overordnede forventninger til den kommende udbudsproces. 

Hent referat fra møde med KaS-leverandører

Sidst opdateret 19/05 2022