Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Handicap > Annoncering: Tilbud søges på undervisning i CTI-metoden

Annoncering: Tilbud søges på undervisning i CTI-metoden

Indsatsmodellen ’Social støtte i overgang til og fastholdelse i job’ skal udbredes, og Socialstyrelsen søger i den forbindelse en udbyder, der kan undervise i metoden CTI (Critical Time Intervention). Opgaven omfatter også udarbejdelse af materialer, supervision mv. Tilbudsfristen er den 19. august 2022.

Som led i Udviklings- og investeringsprogrammet 2022 er der afsat midler til udbredelse af indsatsmodellen 'Social støtte i overgang til og fastholdelse i job'.

Målgruppen for indsatsen er udsatte ledige defineret som aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Målgruppen er kendetegnet ved at have komplekse og sammensatte problemer, der kan omfatte sociale problemer, psykiske og fysiske udfordringer, lavt uddannelsesniveau og begrænset erhvervserfaring.

Indsatsmodellen er tidligere afprøvet med positive resultater.

Formålet med initiativet er at tilbyde udsatte ledige en koordineret og integreret social og beskæftigelsesrettet indsats, så flere i målgruppen kommer i job, fastholdes i beskæftigelse og opnår højere trivsel.

Socialstyrelsen forventer, at 10-12 kommuner deltager i projektet, og at ca. 50 kommunale medarbejdere (fx hjemmestøttemedarbejdere og mentorer) skal undervises i CTI-metoden.

Socialstyrelsen opfordrer hermed leverandører til at afgive tilbud på CTI-undervisningen.

Den annoncerede opgave

CTI (Critical Time Intervention) er en case-management-metode med fokus på rehabilitering. Der er tale om en intensiv, tidsafgrænset og fokuseret indsats.

Undervisningsopgaven indeholder en række forskellige aktiviteter, som har fokus på de kommunale medarbejdere, der skal gennemføre indsatsen over for borgerne:

  1. Udarbejdelse af undervisningsmateriale til CTI-undervisningen af kommunale medarbejdere ud fra den CTI-manual til indsatsmodellen, der allerede er udarbejdet
  2. Undervisning af kommunale medarbejdere i CTI-metoden
  3. Supervision af kommunale medarbejdere i CTI-metoden
  4. Gennemførelse af et Train-the-Trainer forløb for nøglemedarbejdere.

En samlet løsning af opgaverne forudsætter, at uddannelsesleverandøren samtidig bidrager til at understøtte den generelle koordination i projektet, så det sikres, at projektkommunerne anvender CTI-metoden efter intentionen og som en integreret del af indsatsmodellen.

Praktiske oplysninger

Beløbsrammen er: 1.500.000 kr. ekskl. moms (inkl. option, der udgør 300.000 kr.). fordelt over årene 2022, 2023 og 2024.

Projektperioden løber fra efteråret 2022 til 31. december 2024

Frist for aflevering af tilbud: 19. august 2022 kl. 12.00.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt i det digitale udbudssystem EU-Supply. Al aktivitet vedrørende udbuddet (herunder spørgsmål og svar) vil ske herigennem. Det er gratis at oprette sig i systemet, og en registrering som bruger medfører ikke en pligt til at afgive tilbud.

EU-Supply Support kan kontaktes på telefon 70 20 80 14, hvis der er brug for teknisk assistance.

Se udbudsmaterialet i EU-Supply

Sidst opdateret 30/05 2022