Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Børn og unge > Udbud: Samfundskampagne om engagement i de mest udsatte børn og unges liv

Udbud: Samfundskampagne om engagement i de mest udsatte børn og unges liv

Der skal gennemføres en samfundskampagne, som skal motivere borgere til at tage aktivt del i de mest udsatte børn og unges liv. Kampagnen skal også oplyse om de forskellige måder, man kan bidrage på. Socialstyrelsen udbyder opgaven. Frist for ansøgning til prækvalifikation: 8. juni 2022. Tilbudsfrist: 19. august 2022.

I forbindelse med den politiske aftale om Børnene Først har regeringen og aftalepartierne afsat midler til landsdækkende kampagneaktiviteter.

Kampagnen skal bidrage til, at flere borgere tager del i ansvaret over for børn og unge, hvor der er truffet afgørelse om anbringelse uden for hjemmet, aflastning eller national bortadoption.

Det primære formål med kampagnen er at oplyse om de forskellige måder, hvorpå borgerne kan bidrage, og derigennem også få flere til at engagere sig.

Socialstyrelsen udbyder opgaven om samfundskampagnen.

Den udbudte opgave

Kampagneaktiviteterne skal målrettes de borgere, der potentielt kan motiveres til at tage del i hverdagen for de mest udsatte børn og unge ved at påtage sig specifikke opgaver jf. serviceloven og (fra april 2023) den kommende barnets lov.

Konkret drejer det sig om at blive aflastningsfamilie, venskabsfamilie, plejefamilie eller adoptivfamilie.

Tilbudsgiver skal i sit tilbud beskrive et samlet kampagnedesign, herunder informationskanaler, kampagneaktiviteter, budskaber mv.

Opgaven inkluderer kreative og informative oplæg til både overordnede/nationale aktiviteter samt lokale/regionale aktiviteter.

Tilbudsgiver skal endvidere stå for det praktiske i forbindelse med gennemførelse af kampagnen fra start til slut.

Praktiske oplysninger

Opgaven udbydes med en forudgående prækvalifikationsrunde, hvor interesserede ansøgere skal søge om at komme i betragtning.

Frist for ansøgning til prækvalifikation: 8. juni 2022 kl. 16

Tilbudsfrist: 19. august 2022 kl. 12.

Kontraktperioden løber fra oktober 2022 til december 2024, og der forventes kontraktindgåelse i oktober 2022.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt i det digitale udbudssystem EU-Supply. Al aktivitet vedrørende udbuddet (herunder spørgsmål og svar) vil ske herigennem.  Det er gratis at oprette sig i systemet, og en registrering som bruger medfører ikke en pligt til at afgive tilbud.

EU-Supply Support kan kontaktes på telefon 70 20 80 14, hvis der er brug for teknisk assistance.

Se udbudsmaterialet i EU-Supply

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 15/05 2022