Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Børn og unge > Udbud: Evaluering og monitorering af projekt til udsatte unge

Udbud: Evaluering og monitorering af projekt til udsatte unge på kanten

Et nyt initiativ skal styrke en helhedsorienteret tilgang til udsatte unge på, der er på kanten af uddannelse og beskæftigelse. Initiativet er tværfagligt og går på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet. Socialstyrelsen udbyder opgaven med at evaluere, monitorere og projektunderstøtte initiativet. Tilbudsfrist: 11. januar 2021.

Den helhedsorienterede tilgang til udsatte unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse skal styrkes.

Socialstyrelsen udbyder i den forbindelse en evaluerings- og monitoreringsopgave, som også omfatter juridisk bistand og vejledning til partnerskabskommunerne i projektet.

Projektet finansieres af Udviklings- og investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet (BUIP). Der er afsat 26,4 mio. kr. i den samlede projektperiode, som løber fra 2020 til og med 2023. Initiativet er et modningsprojekt, som følger Socialstyrelsens strategi for udvikling af sociale indsatser. Det betyder, at de kommuner, som modtager støtte fra ansøgningspuljen, skal bidrage til at opbygge viden om, hvad der skal til for at styrke indsatsen over for målgruppen.

Socialstyrelsen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil indgå i et partnerskab med 2-4 kommuner om at udvikle og styrke en ungeindsats.

Den udbudte opgave

Den udbudte opgave består i to hovedopgaver:

  1. At evaluere indsatsen ’Styrket og helhedsorienteret tilgang til unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse´ og bidrage med evalueringsviden til modningsprocessen
  2. At yde projektunderstøttelse til projektet i form af juridisk bistand, samt sørge for rammer for undervisningsaktiviteter for projektkommunerne.

Det forventes ved projektets afslutning, at der er udviklet en samlet helhedsorienteret indsats for unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse, som er velbeskrevet, faglig velbegrundet, færdigudviklet og som har vist sig implementérbar, er efterspurgt i andre kommuner, ikke urealistisk dyr, og som har lovende resultater i forhold til, at de unge opnår de relevante færdigheder og personlige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Praktiske oplysninger

Den samlede beløbsramme er på i alt 4,4 mio. kr.

Kontraktperioden løber fra februar 2021 til og med december 2023.

Tilbudsfristen er 11. januar 2021 kl 12.00.

Der skal søges via EU-Supplys digitale udbudssystem.

Søg via EU-Supplys digitale udbudssystem

Man skal logge sig på som bruger i systemet for at kunne se materialet. Det er gratis at oprettes sig, og en registrering som bruger medfører ikke en pligt til at afgive tilbud.

EU-Supply Support kan kontaktes på telefon 70 20 80 14, hvis der er brug for teknisk assistance.

Sidst opdateret 30/11 2020