Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Børn og unge > Udbud: Børnekatalogets kurser og administration for perioden 2023-2026

Udbud: Børnekatalogets kurser og administration for perioden 2023-2026

Børnekataloget er en samling kurser til kommunale ledere, sagsbehandlere og deres samarbejdspartnere på børne- og ungeområdet. Socialstyrelsen udbyder opgaven med at afholde og administrere kurserne i perioden 2023-2026. Tilbudsfrist: 27/9-2022.

Børnekataloget består af en række kurser, som kommunerne kan rekvirere til efter- og videreuddannelse af deres medarbejdere. Formålet med kursussamlingen er at styrke kvaliteten i den kommunale sagsbehandling og indsatserne for udsatte børn og unge.

Børnekataloget har eksisteret i en årrække, og de nuværende kontrakter udløber med udgangen af året. Opgaven skal derfor genudbydes – denne gang for perioden 2023-26.

Læs mere om det eksisterende Børnekatalog her

Den udbudte opgave

I perioden 2023-26 skal Børnekataloget rumme 12 kursustitler fordelt på tre typer kurser med forskelligt indhold, sigte og omfang.

En del af kurserne har fokus på problemstillinger og sagsgange i praksis (praksiskurser). Andre kurser tilbyder konkret viden om relevante temaer (videnskurser), mens den tredje og sidste type kurser introducerer til brugen af socialfaglige metoder, som ICS og Udredningsværktøjet (metodekurser).

Den udbudte opgave består af fire delopgaver, der rummer udvikling, afholdelse og administration af kursusforløbene. Socialstyrelsen ønsker at indgå kontrakt med en leverandør om hver delopgave, men samme leverandør har mulighed for at byde på flere delopgaver.

Beløbsrammen for delopgaverne er:

  • Delopgave 1 - Kurser om systematisk sagsbehandling, bekymrende skolefravær og tværfagligt samarbejde: 7.608.340 kr. ekskl. moms.
  • Delopgave 2 - Kurser om inddragelse: 9.849.260 kr. ekskl. moms.
  • Delopgave 3 - Kurser om ICS og Udredningsværktøjet: 7.630.400 kr. ekskl. moms
  • Delopgave 4 - Kursusadministration: 2.800.000 kr. ekskl. moms

Det er kun muligt at byde på den samlede delopgave inklusiv samtlige kursustitler, der er indeholdt i opgaven.

Praktiske oplysninger

Den samlede beløbsramme er på i alt 27.888.000 kr. ekskl. moms.

Kontraktperioden løber fra januar 2023 til december 2026.

Tilbudsfristen er 27. september 2022 kl. 12.00.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt i det digitale udbudssystem EU-Supply. Al aktivitet vedrørende udbuddet (herunder spørgsmål og svar) vil ske herigennem. Det er gratis at oprette sig i systemet, og en registrering som bruger medfører ikke en pligt til at afgive tilbud.

Se udbudsmaterialet hos EU-Supply

Sidst opdateret 05/07 2022