Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Udbud og annonceringer > Børn og unge > Annoncering: Kompetenceudvikling i metoden MOVE – stofmisbrugsbehandling til unge

Annoncering: Kompetenceudvikling i metoden MOVE – stofmisbrugsbehandling til unge

MOVE er en metode til behandling af unge i alderen 15 til 25 år med rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen udbyder en opgave med at kompetenceudvikle medarbejdere i den kommunale stofmisbrugsbehandling i metoden. Tilbudsfrist: 14 juni 2021.

Socialstyrelsen udbreder i 2021-23 MOVE som individuel stofmisbrugsbehandling til op til ni kommuner.

Initiativerne er en del af den aftale, som er indgået om at afsætte midler til Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet i 2021-2023.

Som en del af initiativet skal medarbejdere i den kommunale stofmisbrugsbehandling kompetenceudvikles i metoden MOVE som individuel behandling.

MOVE-metoden udspringer af ’Metodeprogrammet for stofmisbrugsbehandling’, der var en del af udspillet ’Bedre kvalitet i Stofmisbrugsindsatsen’ (Stofmisbrugspakken) fra 2012, som blev afsluttet i 2018. Center for Rusmiddelforskning effektevaluerede fire behandlingsmetoder, og MOVE viste bemærkelsesværdigt gode resultater.

Læs mere om MOVE

Den udbudte opgave

Socialstyrelsen ønsker at indgå aftale med en leverandør, som kan udvikle og gennemføre kompetenceudvikling af kommunale medarbejdere og ledere i MOVE.

Opgaven består i kompetenceudvikling af medarbejdere i metoden MOVE til individuel behandling med dertilhørende underopgaver.

Kompetenceudviklingen skal indeholde medarbejdernes brug af de terapeutiske metoder ’Den motiverende samtale’ og kognitiv adfærdsterapi i kombination med en række strukturelle elementer, herunder Ung-Map-udredning, gavekort ved fremmøde, påmindelses-sms’er, behandlingsplan, trivsels- og effektmonitorering, skriftlig status, opfølgningsbehandling og systematisk målarbejde.

Socialstyrelsen ønsker at indgå aftale med en leverandør, der kan understøtte en langsigtet forankring af kompetenceudvikling i MOVE som individuel behandling.

Praktiske oplysninger

Opgaven udbydes som en offentlig annoncering.

Den samlede beløbsramme er på i alt 2.500.000 kr. ekskl. moms.

Kontraktperioden løber fra medio 2021 til den 31. december 2023.

Tilbudsfristen er d. 14. juni 2021 kl. 12.00 og det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt i EU-supply.

For at få adgang til materialet, afgive tilbud og stille spørgsmål til materialet skal man oprettes som bruger i systemet. Oprettelse i systemet er gratis og medfører ikke pligt til at afgive tilbud.

Afgiv tilbud om kompetenceleverandør til udbredelse af MOVE 2021-2023 (EU-Supply)

Sidst opdateret 12/05 2021