Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Udmøntede puljer

Udmøntede puljer

Tilskudsportalen viser oversigter over de ansøgningspuljer, som er udmøntet. Du kan også se, hvilke projekter der har fået penge fra de enkelte puljer, og hvor meget de har fået.

Når sagsbehandlingen af ansøgningspuljen er færdig, og alle ansøgere har modtaget svar på deres ansøgninger, vil ansøgningspuljen fremgå under fanen 'Fordelte ansøgningspuljer.'

Under denne fane kan du også finde lister over de ansøgere, som har opnået tilskud fra de forskellige puljer. Der er en liste for hver enkelt ansøgningspulje. Af listen fremgår det, hvad der er givet i tilskud til de forskellige ansøgere, der har modtaget midler fra den pågældende pulje.

Som kommende ansøger kan du og din organisation på denne måde få indblik i, hvilke beløbsstørrelser der typisk gives i den pågældende pulje, og hvilke typer projekter der opnår tilskud.

Det kan ikke mindst være en hjælp, hvis der er første gang, din organisation vil søge en fast, årlig ansøgningspulje. Oplysningerne kan også være relevante for de organisationer, der har fået afslag på en ansøgning og gerne vil forberede sig på næste års ansøgning.

Find 'Fordelte ansøgningspuljer' fra 2011 og frem på Tilskudsportalen

Sidst opdateret 14/08 2019