Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Ændringer i projekt

Ændringer i projekt

Her kan du få et overblik over hvilke skabeloner, du som tilskudsmodtager skal indsende, hvis du vil anmode om ændringer i dit projekt.

Anmodninger om projektændringer skal indsendes via tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk, på trods af at der evt. er angivet andet i nedenstående skabeloner. 

Du kan som tilskudsmodtager anmode om projekt-og budgetændringer i dit projekt samt om projektforlængelse. Det fremgår af bekendtgørelsen for den specifikke ansøgningspulje, hvilke muligheder du som tilskudsmodtager har for projekt- og budgetændringer, projektforlængelse og overførsel af uforbrugte midler mellem projektår.

En anmodning om forlængelse af projektperioden skal indsendes inden udgangen af den fastsatte projektperiode.

Nedenfor finder du de skabeloner, du skal benytte til at anmode om din ændring i projektet.

Vær opmærksom på, at hvis der anmodes om projektforlængelse, skal der også udfyldes et budget for den forlængende projektperiode.

Projektændring/budgetændring

Projektforlængelse

Budget for projektforlængelse 

Overførsel af uforbrugte midler

Sidst opdateret 29/04 2022