Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Høringer > Sådan afgiver du høringssvar

Sådan afgiver du høringssvar

Du kan her læse mere om processen for udmelding, og hvordan du afgiver høringssvar.

Du har mulighed for at afgive høringssvar til de forskellige udkast til bekendtgørelser. Du kan tilmelde dig en særlig nyhedsservice (RSS-feed) på Høringsportalen, så du automatisk får besked, når et nyt udkast til bekendtgørelse fra Socialstyrelsen er i høring.

Tilmelding til nyheds-feed på Høringsportalen

Sådan afgiver du høringssvar

Under hvert udkast til bekendtgørelse på Høringsportalen fremgår det. hvem der kan kontaktes i Socialstyrelsen, hvis du har bemærkninger til bekendtgørelsen.

Der er ikke noget formkrav til, hvordan et høringssvar skal se ud eller indeholde. Et godt høringssvar må dog gerne have:

  1. En klar struktur
  2. Præcise angivelser til, hvor i bekendtgørelsen du har kommentarer 
  3. Bemærkninger og forslag til ændringer i en kort, konkret og præcis form.

Dit høringssvar skal sendes til den medarbejder i Socialstyrelsen, som står angivet på Høringsportalen.

Efter fristen for høringssvar gennemgår Socialstyrelsen alle høringssvar. Er der relevante bemærkninger eller lign., som er inden for rammerne for ansøgningspuljens retsgrundlag, kan de blive indarbejdet i den endelige bekendtgørelse eller den tilhørende vejledning.

Når du afgiver et høringsvar til en ansøgningspulje, påvirker det ikke Socialstyrelsens vurdering af din ansøgning, hvis du efterfølgende sender en ansøgning til ansøgningspuljen. Alle ansøgninger vurderes sagligt og fagligt på alene baggrund af ansøgningen.

Udmelding af ansøgningspuljer

Efter høringsfristen udarbejder Socialstyrelsen den endelige bekendtgørelse og vejledningen til ansøgningspuljen. Begge offentliggøres på Retsinformation.dk ved udmeldingen.

Når ansøgningspuljen udmeldes, uploades der samtidigt et høringsnotat på puljens høringsside på Høringsportalen, hvor det fremgår, hvilke høringssvar Socialstyrelsen har modtaget i høringsperioden, og hvordan svarene er blevet håndteret.

Udmelding af ansøgningspuljen annonceres i Socialstyrelsens nyhedsbrev, og bekendtgørelsen og vejledningen for den udmeldte ansøgningspulje fremgår af Socialstyrelsen.dk og Retsinformation. 

Socialstyrelsens puljer

Sidst opdateret 24/11 2020