Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Alle puljer > 15750625 indsats voldsudsatte

Ansøgningspulje til modning af en model til styrkelse af den kommunale indsats til voldsudsatte.

Formålet er at modne en indsats, der skal styrke den kommunale indsats til voldsudsatte, der i dag ikke opsøger hjælp eller ikke får den rette støtte. Formålet er, at modellen ved projektets afslutning er modnet til et niveau, hvor den er klar til at blive systematisk afprøvet.

Ansøgningsfrist

11. august 2022 kl. 12.00

Formål

Formålet er at modne en indsats, der skal styrke den kommunale indsats til voldsudsatte, der i dag ikke opsøger hjælp eller ikke får den rette støtte. Formålet er, at modellen ved projektets afslutning er modnet til et niveau, hvor den er klar til at blive systematisk afprøvet.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Tilskud kan ydes til landets kommuner.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er mænd og kvinder over 18 år, der er udsat for vold i nære familie- og/eller partnerrelationer, og som ikke tager ophold på et kvinde- eller mandekrisecenter.

Projektperiode

Projektperioden er fra 1. oktober 2022 til 31. december 2025. 

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om støtte til udgifter til deltagelse i udviklingsarbejdet om modning af indsatsen, herunder til projektkoordination og ledelse, deltagelse i kompetenceudvikling, udviklingsaktiviteter, dialogmøder, dokumentation, evalueringsaktiviteter og planlagte lokale aktiviteter i forbindelse med modningen af indsatsen. 

Midler til fordeling

10 mio. kr. 

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales som udgangspunkt på baggrund af udgiftsbehov. Ved ansøgning via Tilskudsportalen indtastes budgettet fordelt på kvartaler. Udbetaling vil følge den kvartalvise opdeling, som er angivet i budgettet.

Tilskudsmodtagere har mulighed for at rette henvendelse til styrelsen ved særlige behov for ændring i udbetalingerne.

OBS: Vær opmærksom på, at du på Tilskudsportalen skal bladre mellem kalenderår via pilene øverst på budgetfanen. 

Finanslovskonto

FL. § 15.75.06.25. 

Tidshorisont

Ansøgere vil modtage svar i september måned 2022. 

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon, og indsende denne i PDF-format.

Denne ansøgningspulje skal ansøges via Tilskudsportalen. Budgetskemaet indtastes direkte i skemaet på portalen.

Fold alle teksterne ud eller ind

Ansøgningsmateriale

Bekendtgørelse

Vejledning

Ansøgningsskema (udfyldes og vedhæftes på fanen "Projektets indhold" i Tilskudsportalen) 

Budgetskema (indtastes direkte i Tilskudsportalen)

Bilag 1 - Indsatsbeskrivelse 

Bilag 2 - Tidsplan 

Materiale fra informationsmøde

Øvrigt materiale

Sidst opdateret 30/06 2022