Gå til indhold

Ansøgningspulje til etablering af nye frivilligcentre (ETFRI)

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte etablering af nye frivilligcentre, der skal gøre det lettere for den enkelte borger at engagere sig i frivilligt socialt arbejde og styrke samspillet mellem kommuner og frivillige foreninger på det sociale område.

Fordelte tilskud

Se oversigt over fordelte tilskud her

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 26. august 2021 kl. 12.00. 

Formål

Ansøgningspuljens formål er at støtte etablering af nye frivilligcentre, der skal gøre det lettere for den enkelte borger at engagere sig i frivilligt socialt arbejde og styrke samspillet mellem kommuner og frivillige foreninger på det sociale område.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Kommuner, frivillige foreninger og selvejende institutioner samt enkeltpersoner.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er borgere, som har gavn af frivilligt socialt arbejde, samt borgere og sammenslutninger, som enten selv er engageret i frivilligt socialt arbejde eller har ønsker herom.

Projektperiode

1. oktober 2021– 30. september 2023. 

Hvad kan der søges støtte til?

Etablering af et frivilligcenter.

Midler til fordeling

Der er 1,9 mio. kr. til fordeling.

Der gives i alt 940.000 kr. i statslig etableringsstøtte pr. frivilligcenter. Etableringsstøtten fordeler sig med 510.000 kr. i første etableringsår og 430.000 kr. i andet etableringsår pr. frivilligcenter.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales i rater. Tilskudsmodtagere har mulighed for at rette henvendelse til styrelsen ved særlige behov for ændring i udbetalingerne.

Finanslovskonto

§ 15.71.03.20.

Tidshorisont

Ansøgningspuljen forventes udmøntet medio september 2021.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon og budgettet i excel-skemaet. 

Ansøgere bedes indsende ansøgningsblanketten i PDF-format og budgettet i Excel-format af hensyn til læsevenligheden, hvis det er muligt. Der kan ansøges ved at klikke på knappen "indsend din ansøgning", hvorefter du via e-Boks kan uploade din ansøgning, medfølgende eventuelle bilag.

Fold alle teksterne ud eller ind

Sidst opdateret 30/09 2021