Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Alle puljer > 15262123 skoleindsats for inklusion

Ansøgningspuljen til modning af skoleindsats for inklusion af børn med udadreagerende adfærd

Ansøgningspuljens formål er at udvikle (modne) en indsats, der styrker forældre og klassefællesskaber, så børn fra 9-14 år med udadreagerende adfærd kan bevare tilknytningen til deres hverdagsliv ift. skolegang.

Virtuelt informationsmøde
Er du interesseret i at høre mere om indsatsen og ansøgningspuljen? Så har du mulighed for at deltage i et virtuelt informationsmøde tirsdag d. 27. september kl. 10.00-11.30. Tilmeld dig via NemTilmeld ved at følge linket nedenfor:

Link til tilmelding - informationsmøde

Ansøgningsfrist

1. november 2022 kl. 12.00 

Formål

Ansøgningspuljens formål er at udvikle (modne) en indsats, der styrker forældre og klassefællesskaber, så børn fra 9-14 år med udadreagerende adfærd kan bevare tilknytningen til deres hverdagsliv ift. skolegang. 

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Kommuner. 

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er børn og unge fra 9-14 år, der udviser adfærd, der opleves som aggressiv eller voldsom for omgivelserne. 

Projektperiode

1. januar 2023 til 31. december 2025. 

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges støtte fra ansøgningspuljen til udgifter til deltagelse i kompetenceudvikling, opstartsaktiviteter, lokale og tværkommunale aktiviteter, lønudgifter til projektledelse, ekstra timer til ressourcevejleder og gruppeleder samt frikøb af ledere og medarbejdere mv. 

Midler til fordeling

10 mio. kr. 

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales som udgangspunkt på baggrund af udgiftsbehov. Ved ansøgning via Tilskudsportalen indtastes budgettet fordelt på kvartaler. Udbetaling vil følge den kvartalvise opdeling, som er angivet i budgettet.

Tilskudsmodtagere har mulighed for at rette henvendelse til styrelsen ved særlige behov for ændring i udbetalingerne.

OBS: Vær opmærksom på, at du på Tilskudsportalen skal bladre mellem kalenderår via pilene øverst på budgetfanen. 

Finanslovskonto

§ 15.26.21.23. 

Tidshorisont

Der forventes svar på ansøgningerne i december. 

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon, og indsende denne i PDF-format.

Denne ansøgningspulje skal ansøges via Tilskudsportalen. Budgetskemaet udfyldes og vedhæftes på portalen.

Fold alle teksterne ud eller ind

Ansøgningsmateriale

Bekendtgørelse

Vejledning

Ansøgningsskema (udfyldes og vedhæftes på fanen "Projektets indhold" i Tilskudsportalen) 

Budgetskema (udfyldes og vedhæftes på Tilskudsportalen) 

Bilag 1 - Strategi udvikling af den sociale indsats

Bilag 2 - Indsatsbeskrivelse

Øvrigt materiale

Sidst opdateret 13/09 2022