Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Alle puljer > 15.75.21.20 Nødovernatning

Ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte etablering og drift af midlertidige nødovernatningstilbud, som gadesovende hjemløse kan benytte i vintermånederne og dermed modvirke de helbredsmæssige problemer, som gruppen af hjemløse ellers kan opleve.

Ansøgningsfrist

19. august 2019 kl. 12.00.

Formål

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte etablering og drift af midlertidige nødovernatningstilbud, som gadesovende hjemløse kan benytte i vintermånederne og dermed modvirke de helbredsmæssige problemer, som gruppen af hjemløse ellers kan opleve.

Ansøgningspuljen skal understøtte frivillige organisationer, foreninger og lignende i etablering og drift af nødovernatningstilbud for hjemløse. 

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Frivillige organisationer og foreninger samt kommuner kan ansøge om støtte fra ansøgningspuljen.

Herudover kan tilbud efter serviceloven (§ 110 botilbud og natværesteder) modtage støtte til en ad hoc udvidelse af kapaciteten i form af en nødovernatningsfunktion, hvis det er realistisk indenfor de eksisterende fysiske rammer.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er gadesovende hjemløse med behov for et akut overnatningstilbud i vintermånederne, og som ikke benytter et midlertidigt botilbud efter serviceloven eller andre etablerede tilbud til målgruppen.

Det bemærkes, at gældende ret skal følges, og at der dermed ikke må gives husrum til personer uden lovligt ophold i landet i forbindelse med etablering af nødovernatningspladser.

Projektperiode

15.11.2019 - 31.3.2020

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan gives tilskud til etableringsudgifter (soveposer, madrasser, liggeunderlag, linned o.l.), husleje og mindre driftsudgifter til vask, rengøring, let forplejning mv. Endvidere kan der ydes tilskud til lønudgifter. (udgifterne til løn må maksimalt udgøre 50.000 kr. pr. måned ved etablering af 20 pladser eller derunder).

Midler til fordeling

4,0 mio. kr.

Finanslovskonto

§ 15.75.21.20

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Fold alle teksterne ud eller ind

Sidst opdateret 01/06 2020