Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Alle puljer > 15.75.14.10 Vold botilbud

Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud

Puljens formål er at forebygge og understøtte en bedre håndtering af voldsepisoder på botilbud og forsorgshjem. Samtidig er formålet at skabe viden om effekten af den løsningsorienterede tilgang til voldsforebyggelse og kombinationen af Mestringsskemaet og Bröset Violence Checklist (BVC).

Ansøgningsfrist

1. juni 2015 kl. 12.00.

Formål

Puljens formål er at forebygge og understøtte en bedre håndtering af voldsepisoder på botilbud og forsorgshjem. Samtidig er formålet at skabe viden om effekten af den løsningsorienterede tilgang til voldsforebyggelse og kombinationen af Mestringsskemaet og Bröset Violence Checklist (BVC).

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Puljen kan søges af kommuner og regioner.

Målgruppe

Puljens målgruppe er borgere i botilbud og forsorgshjem med kognitive funktionsnedsættelser eller psykiske lidelser samt medarbejdere på botilbud og forsorgshjem.

Projektperiode

1. august 2015 – 30. juni 2018.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges støtte til revisionsudgifter, lovpligtige forsikringer, udgifter til transport, udgifter til aktiviteter, udgifter til supervision, udgifter til formidling, kontorhold, mindre materielanskaffelser samt lønudgifter til aflønning af medarbejdere i projektet bl.a. i forhold til triade, undervisning, superbrugeruddannelse og sidemandsoplæring.

Midler til fordeling

9.9 mio.kr.

Finanslovskonto

§ 15.75.14.10.

Fold alle teksterne ud eller ind

Sidst opdateret 06/04 2020