Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Alle puljer > 15.75.13.10 Borgerstyrede budg

Ansøgningspuljen til personlige, borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere

Formålet med ansøgningspuljen er at understøtte socialt udsatte borgeres vej til større grad af selvbestemmelse, rehabilitering og øget livskvalitet ved at give den enkelte borger et borgerstyret budget, kombineret med social støtte fra kommunen.

Ansøgningsfrist

23.  oktober 2017 kl. 12:00.

Formål

Formålet med ansøgningspuljen er at understøtte socialt udsatte borgeres vej til større grad af selvbestemmelse, rehabilitering og øget livskvalitet ved at give den enkelte borger et borgerstyret budget, kombineret med social støtte fra kommunen.

Kommuner, der opnår tilskud, kan tildele et borgerstyret budget til en værdi af op til 50.000 kr. til den enkelte socialt udsatte borger, som vedkommende herefter kan råde over og anvende efter eget ønske til forskellige aktiviteter og mindre udgifter. Kommunen tildeles op til 45.000 kr. i lønkroner pr. støtteforløb.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljen kan søges af alle landets kommuner.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er borgere med særlige sociale problemer, som er i målgruppen for eller modtager hjælp og støtte efter afsnit V i lov om social service, og som vurderes at kunne profitere af tilbuddet i forhold til at kunne opnå større grad af selvbestemmelse, rehabilitering og livskvalitet.

Projektperiode

1. december 2017 til den 31. december 2019.

Hvad kan der søges støtte til?

Kommuner, der opnår tilskud fra ansøgningspuljen, kan tildele et borgerstyret budget til en værdi af op til 50.000 kr. til den enkelte socialt udsatte borger, som vedkommende herefter kan råde over og anvende efter eget ønske til forskellige aktiviteter og mindre udgifter. Kommunen tildeles op til 45.000 kr. i lønkroner pr. støtteforløb.

Midler til fordeling

9,5 mio. kr.

Finanslovskonto

§15.75.13.10.

Fold alle teksterne ud eller ind

Sidst opdateret 06/04 2020