Gå til indhold

Ansøgningspulje til modning af MOVE som gruppebehandling til unge

Ansøgningspuljen udspringer af Metodeprogrammet for Stofmisbrugsområdet og har til formål at videreudvikle og modne behandlingsmetoden MOVE til brug i gruppebaseret stofmisbrugsbehandling for at mindske frafald og øge behandlingseffekten for unge i ambulant stofmisbrugsbehandling.

Ansøgningsfrist

Den 3. august 2020 kl. 12.00

Formål

Ansøgningspuljens formål er at videreudvikle og modne behandlingsmetoden MOVE på stofmisbrugsområdet til brug i gruppebaseret stofmisbrugsbehandling for at mindske frafald og øge behandlingseffekten.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner, som har unge i ambulant stofmisbrugsbehandling jf. servicelovens § 101.

Det forventes, at ca. 4-6 kommuner modtager støtte fra ansøgningspuljen. 

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er unge mellem 15 og 25 år med et behandlingskrævende forbrug af illegale rusmidler, der er i målgruppen for ambulant stofmisbrugsbehandling efter § 101 i serviceloven.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om støtte fra ansøgningspuljen til løn, herunder frikøb af medarbejdere til deltagelse i Socialstyrelsens kompetenceudvikling, transport, aktiviteter, dokumentation og tilskud til øvrige udgifter i forbindelse med at modne MOVE.

Midler til fordeling

Der afsat i alt 8,7 mio. kr. i perioden 2020-2022 til ansøgningspuljen. Midlerne udmøntes én gang i 2020.

Finanslovskonto

§ 15.75.06.10. 

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Fold alle teksterne ud eller ind

Sidst opdateret 02/10 2020