Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Alle puljer > 15.71.47.10 Friv. social arb. PUF

Ansøgningspulje til frivilligt socialt arbejde (PUF)

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til frivillige sociale indsatser og projekter, som udføres med henblik på at styrke den frivillige ulønnede indsats, og at forebygge og afhjælpe problemer for socialt truede borgere eller borgere i en svær livssituation.

Ansøgningspuljen er på nuværende tidspunkt under sagsbehandling. Det forventes, at ansøgere vil modtage svar på ansøgning i september. 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist den 31. maj 2022 kl. 12.00. 

Formål

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til frivillige sociale indsatser og projekter, som udføres med henblik på at styrke den frivillige ulønnede indsats, og at forebygge og afhjælpe problemer for socialt truede borgere eller borgere i en svær livssituation.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivillige organisationer, foreninger og andre initiativer, herunder frivilligcentre, der tager initiativ til frivilligt socialt arbejde med målgruppen.

Enkeltpersoner, regioner og kommuner samt øvrige myndighedslignende konstruktioner f.eks. menighedsråd er ikke omfattet af ansøgerkredsen.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er mennesker, der er socialt truet eller i en svær livssituation. 

Projektperiode

1. oktober 2022 til 30. september 2023. 

Hvad kan der søges støtte til?

Udgifter til projekter eller indsatser, der fremmer frivilligt socialt arbejde.  

Ansøgere kan søge om tilskud inden for følgende seks kategorier:

  • Rådgivning og selvhjælp til udsatte borgere.
  • Sociale aktiviteter for udsatte børn, unge og familier.
  • Sociale aktiviteter og samvær for udsatte voksne.
  • Inklusion af udsatte borgere i frivillige fællesskaber.
  • KFUM’s Sociale Arbejde
  • Kirkens Korshær

Midler til fordeling

Der er afsat i alt 46,2 mio. kr. til fordeling i 2022.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales på baggrund af udgiftsbehov. Ved ansøgning via Tilskudsportalen indtastes budgettet fordelt på kvartaler. Udbetaling vil følge den kvartalvise opdeling, som er angivet i budgettet.

Tilskudsmodtagere har mulighed for at rette henvendelse til styrelsen ved særlige behov for ændring i udbetalingerne.

OBS: Vær opmærksom på, at du på Tilskudsportalen skal bladre mellem kalenderår via pilene på budgetfanen. 

Finanslovskonto

§ 15.71.47.10.

Tidshorisont

Det forventes, at ansøgere modtager svar på deres ansøgning i september 2022. 

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes. vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon, og indsende denne i PDF-format.

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Tilskudsportalen. Ansøges der via Tilskudsportalen skal budgetskemaet indtastes direkte i skemaet på portalen.

Fold alle teksterne ud eller ind

Sidst opdateret 14/09 2022