Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Alle puljer > 15.71.47.10 Friv. social arb. PUF

Ansøgningspulje til frivilligt socialt arbejde (PUF)

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte projekter, der bidrager til at forebygge og afhjælpe problemer for mennesker, som er socialt truede eller befinder sig i en svær livssituation.

Fordelte tilskud

Se fordelte tilskud fra ansøgningspuljen her

NY ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen var den 3. april 2020 kl. 12.00 (Tidligere 20. marts 2020 kl. 12.00.)

Formål

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte projekter, der bidrager til at forebygge og afhjælpe problemer for mennesker, som er socialt truede eller befinder sig i en svær livssituation.

Det forventes, at projekterne sætter fokus på at opnå positive resultater for målgruppen gennem frivilligt arbejde, som fx støtte til forskellige former for netværksdannelse, sociale aktiviteter eller rådgivning, der giver målgruppen bedre livsbetingelser.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgerkredsen er frivillige organisationer, foreninger, og andre initiativer, herunder frivilligcentre, grupper eller enkeltpersoner,  der arbejder for at styrke den frivillige ulønnede indsats til fordel for borgere, der er socialt truede eller i en svær livssituation.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er mennesker, der er socialt truet eller i en svær livssituation. 

Projektperiode

1. juli 2020 til 30. juni 2021.

Hvad kan der søges støtte til?

Udgifter til projekter eller indsatser, der fremmer frivilligt socialt arbejde.   

Ansøgere kan søge om støtte inden for følgende områder:

  • Rådgivning og selvhjælp til udsatte borgere.
  • Sociale aktiviteter for udsatte børn, unge og familier.
  • Sociale aktiviteter og samvær for udsatte voksne.
  • Inklusion af udsatte borgere i frivillige fællesskaber.

Midler til fordeling

Der er afsat i alt 45,7 mio. kr. til fordeling i 2020.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales i rater. Tilskudsmodtagere har mulighed for at rette henvendelse til styrelsen ved særlige behov for ændring i udbetalingerne.

Finanslovskonto

§ 15.71.47.10.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon og budgettet i excel-skemaet. 

Når du vil sende ansøgningen, skal du klikke på knappen ”indsend din ansøgning”, hvorefter du via E-boks kan uploade din ansøgning, medfølgende budget samt evt. bilag.

Fold alle teksterne ud eller ind

Sidst opdateret 20/01 2021