Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Alle puljer > 15.71.11.10. lokale partnerskaber

Ansøgningspuljen til flere ind i fællesskaber gennem lokale partnerskaber

Formålet med puljen er at afprøve en model for lokale partnerskaber, der skal øge deltagelsen i sociale fællesskaber for mennesker i udsatte og sårbare positioner, herunder mennesker med handicap.

Ansøgerkredsen er præciseret den 24-05-2022. Se venligst vedlagte præcisering af ansøgerkredsen under "ansøgningsmateriale". 

Fordelte tilskud

Se liste over fordelte tilskud her

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist er den 1. juli 2022 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at afprøve en model for lokale partnerskaber, der skal øge mennesker i udsatte og sårbare positioner, herunder mennesker med handicaps deltagelse i sociale fællesskaber, herunder som frivillige, og bl.a. mindske ensomhed.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljen kan søges af frivilligcentre og andre civilsamfundsorganisationer, der har en lokal infrastruktur, som de lokale partnerskaber kan bygge ovenpå. Dvs. organisationer af en vis størrelse, som samtidig har et bredt kendskab og kontakt til det lokale foreningsliv og kan varetage en understøttende funktion over for de lokale foreninger i samme grad som et frivilligcenter. 

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er mennesker i udsatte og sårbare positioner, herunder mennesker med handicap.

Projektperiode

1. december 2022 til 30. november 2026.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om støtte fra ansøgningspuljen til etablering og drift af partnerskabet.

Midler til fordeling

9,7 mio. kr. 

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales som udgangspunkt på baggrund af udgiftsbehov. Udbetaling vil følge den kvartalvise opdeling, som er angivet i budgettet.

Tilskudsmodtagere har mulighed for at rette henvendelse til styrelsen ved særlige behov for ændring i udbetalingerne.

Finanslovskonto

FL 15.71.11.10.

Tidshorisont

Der gives svar på ansøgningen i september 2022.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon, og indsende denne i PDF-format. Budgettet skal udfyldes i den medfølgende skabelon, og vedlægges ansøgning. 

Der skal udover ansøgningsskema og budgetskema, indsendes et bilag i form af en tilkendegivelse/samarbejdsaftale med kommunen.  

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Tilskudsportalen.

Informationsmøde

Socialstyrelsen afholder virtuelt informationsmøde den 23. maj kl. 9-11

Se linket for yderligere information og tilmelding:
Mandag d. 23. maj 2022 kl. 09-11, virtuelt møde

Fold alle teksterne ud eller ind

Sidst opdateret 30/09 2022