Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Alle puljer > 15.71.06.10 Flere med i fælles

Flere med i lokale fællesskaber

Ansøgningspuljens formål er at realisere og forankre konkrete og innovative idéer til løsning af lokale sociale problemer.

Ansøgningsfrist

26. september 2018 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at realisere og forankre konkrete og innovative idéer til løsning af lokale sociale problemer.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivillige foreninger og organisationer i samarbejde med en eller flere kommuner og/eller lokale frivilligcentre.

Samarbejdspartnerne kan desuden inddrage andre relevante aktører i projekterne som f.eks. regioner, virksomheder
og andre private aktører.

Præcisering af ansøgerkredsen

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivillige foreninger og organisationer i samarbejde med en eller flere kommuner og/eller lokale frivilligcentre. For denne ansøgningspulje gælder, at det er den frivillige forening/organisation, der samarbejder med en eller flere kommuner og/eller lokale frivilligcentre, der kan ansøge puljen. En kommune eller et lokalt frivilligcenter kan derfor ikke stå som tilskudsmodtager og afsender af ansøgningen til ansøgningspuljen.

Målgruppe

Socialt udsatte børn og voksne, borgere med handicap, som er uden for arbejdsfællesskabet, samt ældre.

Projektperiode

Projektperioden er fra 01. december 2018 til 30. november 2021.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om støtte til udgifter i relation til projektet, herunder udgifter til realisering af en konkret idé samt udgifter til at opbygge kapacitet i organisationen/foreningen og frivilligcenters drift til at kunne realisere andre innovative projekter.

Midler til fordeling

5,2 mio. kr.

Finanslovskonto

§ 15.75.47.10.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Fold alle teksterne ud eller ind

Sidst opdateret 06/04 2020