Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Alle puljer > 15.71.05.61 Partnersk inklusio

Pulje til partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse

Formålet med puljen er at understøtte og skabe viden om, hvordan offentlige og frivillige initiativer, socialøkonomiske virksomheder og det private erhvervsliv i samarbejde kan skabe gode rammer for, at udsatte grupper inkluderes i lokalsamfundet og får mulighed for at indtage en selvstændig rolle, hvor deres styrker og ressourcer synliggøres og sættes i spil.

Ansøgningsfrist

8. maj 2015 kl. 12.00.

Formål

Formålet med puljen er at understøtte og skabe viden om, hvordan offentlige og frivillige initiativer, socialøkonomiske virksomheder og det private erhvervsliv i samarbejde kan skabe gode rammer for, at udsatte grupper inkluderes i lokalsamfundet og får mulighed for at indtage en selvstændig rolle, hvor deres styrker og ressourcer synliggøres og sættes i spil.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Puljen kan søges af frivillige foreninger samt enkeltpersoner, grupper og private aktører som etablerer et samarbejde/partnerskab med en kommune. Det frivillige, ulønnede engagement skal være et væsentligt element i indsatsen.

Målgruppe

Initiativets målgruppe er primært udsatte borgere, der har et begrænset netværk og ikke deltager i civilsamfundets fællesskaber, men også andre borgere, som ønsker at engagere sig og stille ressourcer til rådighed i lokale fællesskaber.  

Projektperiode

Projekterne er 3-årige. Midlerne skal anvendes i perioden 1. september 2015 til 31. august 2018.

Hvad kan der søges støtte til?

Lønudgifter til aflønning af medarbejdere i projektet, transport, aktiviteter, formidling, lokaleleje, revision, forsikring, kontorhold, mindre materialeanskaffelser mv. Jfr. puljevejledningen.

Midler til fordeling

Der er afsat 6,2 mio. kr. til ansøgningspuljen.

Finanslovskonto

§ 15.13.28.61.

Fold alle teksterne ud eller ind

Sidst opdateret 23/10 2020