Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Alle puljer > 15.71.05.30 Uddannelse, kurser

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde

Uddannelsespuljens Støtteform A – økonomisk støtte til organisationers og foreningers egne kursusaktiviteter. Formålet med Uddannelsespuljen er at støtte frivillige sociale organisationer og foreningers kursus- og uddannelsesaktiviteter, afholdt i eget regi.

Ansøgningsfrist

24. marts 2017 kl. 12.00.

Formål

Formålet med Uddannelsespuljen er at støtte frivillige sociale organisationer og foreningers kursus- og uddannelsesaktiviteter, afholdt i eget regi. Ansøgningspuljens formål er at støtte opkvalificering og uddannelse af frivillige på det sociale område, som udfører brugerrettet frivilligt arbejde og/eller støttefunktioner i forhold til denne.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Frivillige sociale organisationer/foreninger og mere uformelle grupperinger, hvis primære formål er at udføre frivilligt arbejde inden for social- og sundhedsområdet i Danmark. Såvel landsdækkende, som regionale og lokale grupperinger, foreninger og organisationer, kan modtage støtte til uddannelsesaktiviteter.

Målgruppe

Uddannelsespuljens tilbud er målrettet aktive frivillige og ansatte medarbejdere, som enten selv har direkte kontakt med organisationens brugere/medlemmer eller arbejder i en støttefunktion i forhold de frivilliges brugerrettede arbejde.

Projektperiode

1. september 2017 til 31. august 2018.

Hvad kan der søges støtte til?

Støttemulighederne omfatter:

  • økonomisk støtte til gennemførelse af uddannelsesaktiviteter for frivillige og andre medarbejdere
  • evt. faglig støtte til planlægning m.m.

Midler til fordeling

Der er 3,0 mio.kr. til fordeling i 2017.

Finanslovskonto

§ 15.13.28.30.

Fold alle teksterne ud eller ind

Sidst opdateret 24/08 2020