Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Alle puljer > 15.71.03.10 Friv.cent.grundfin

Ansøgningsrunde til optag på ordningen for grundfinansiering af etablerede frivilligcentre (FRIG)

Formålet med ansøgningsrunden er at give mulighed for, at eksisterende frivilligcentre, som ikke i forvejen modtager grundfinansiering, kan optages på ordningen for grundfinansiering af etablerede frivilligcentre.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 11. november 2022 kl. 12.00.

Formål

Formålet med ansøgningsrunden er at give mulighed for, at eksisterende frivilligcentre, som ikke i forvejen modtager grundfinansiering, kan optages på ordningen for grundfinansiering af etablerede frivilligcentre.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningsrundens ansøgerkreds er frivilligcentre, der er etableret som enten selvejende institutioner eller frivillige foreninger, og som opfylder definitionen af et frivilligcenter.

Projektperiode

Ansøgere søger om optag på ordningen for grundfinansiering af etablerede frivilligcentre (FRIG) fra og med finansåret 2023. Der er således tale om et varigt driftstilskud, såfremt frivilligcentret vedbliver med at opfylde betingelserne herfor.

Hvad kan der søges støtte til?

Grundfinansiering gives som driftstilskud, hvilket betyder at det kan gå til at dække driftsudgifter, som f.eks. løn og hus- og lokaleleje.

Midler til fordeling

Der er afsat i alt 24,2 mio. kr. til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre i 2023. 

Finanslovskonto

§ 15.71.03.10.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon.

Ansøgere bedes indsende ansøgningsblanketten i PDF-format af hensyn til læsevenligheden, hvis det er muligt. Der kan ansøges ved at klikke på knappen "indsend din ansøgning", hvorefter du via sikkermail kan uploade din ansøgning, medfølgende eventuelle bilag.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon.

Når du vil sende ansøgningen, skal du først gemme din ansøgning som PDF-fil og klikke på knappen ”indsend din ansøgning”, hvorefter du via sikkermail.puljer@socialstyrelsen.dk  uploade din ansøgning.

Fold alle teksterne ud eller ind

Sidst opdateret 30/09 2022