Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Alle puljer > 15.71.03.10 Friv.cent.grundfin

Ansøgningspulje til optag på ordningen for grundfinansiering af etablerede frivilligcentre

Ansøgningspuljens formål er at medfinansiere driften af eksisterende frivilligcentre. Ansøgningspuljen er målrettet frivilligcentre, som ikke i forvejen modtager grundfinansiering. Frivilligcentre som allerede er optaget på finansloven med driftstilskud skal ikke ansøge.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen var den 21. september 2020 kl. 12.00.

Formål

Formålet med ansøgningspuljen er at medfinansiere driften af eksisterende frivilligcentre. Frivilligcentrene har bl.a. til formål at gøre det lettere for den enkelte borger at engagere sig i frivilligt socialt arbejde og styrke samspillet mellem kommuner og frivillige foreninger på det sociale område.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivilligcentre, der er etableret som enten selvejende institutioner eller frivillige foreninger, og som opfylder definitionen af et frivilligcenter:

Et frivilligcenter er en selvejende institution eller frivillig forening, som arbejder i et afgrænset lokalområde – typisk en kommune. Et frivilligcenter har til formål at støtte, synliggøre, udvikle og fremme det lokale frivillige sociale arbejde og foreningsliv, som har et socialt sigte. Et frivilligcenter arbejder for udbredelse af den frivillige indsats rettet mod målgrupper, der kan drage fordel af en frivillig social indsats. Et frivilligcenter skal arbejde på at understøtte det frivillige arbejde bredt på en sådan måde, at det kommer forskellige målgrupper til gavn.

Frivilligcentre, som ikke i forvejen modtager grundfinansiering, kan ansøge om at blive optaget på grundfinansieringsordningen fra og med 2021. Der gøres opmærksom på, at frivilligcentre som allerede modtager grundfinansiering i 2020 ikke skal ansøge.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er borgere, som har gavn af frivilligt socialt arbejde og borgere og sammenslutninger, som enten selv er engageret i frivilligt socialt arbejde eller har ønsker herom. Et frivilligcenter skal arbejde på at understøtte det frivillige arbejde bredt på en sådan måde, at det kommer forskellige målgrupper til gavn jf. definitionen ovenover.

Projektperiode

Projektperioden er fra 1. januar 2021 til 31. december 2021.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan alene ansøges om at blive optaget på ordningen for grundfinansiering fra og med 2021. Der ydes således ikke tilskud i 2020 til de optagede frivilligcentre.

Midler til fordeling

Der afsat i alt 22,6 mio. kr. i 2021 til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre.

Finanslovskonto

§ 15.71.03.10.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Hvis du ikke er tilskudsansvarlig, skal du udfylde en fuldmagt og indsende den med ansøgningen. 

Gå til fuldmagt

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon og budgettet i excel-skemaet. 

Når du vil sende ansøgningen, skal du først gemme din ansøgning som PDF-fil og klikke på knappen ”indsend din ansøgning”, hvorefter du via e-Boks kan uploade din ansøgning, medfølgende eventuelle bilag.


Fold alle teksterne ud eller ind

Sidst opdateret 14/01 2021