Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Alle puljer > 15.64.52.20 anspulje resoc.ind

Ansøgningspuljen til resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser

Formålet med ansøgningspuljen er at understøtte resocialisering af dømte personer med opmærksomhedsforstyrrelser, herunder ADHD, som er i tilsyn eller afsoner i fængsel.

Ansøgningsfrist

15. august 2017 kl. 12.00.

Formål

Formålet med ansøgningspuljen er at understøtte resocialisering af dømte personer med opmærksomhedsforstyrrelser, herunder ADHD, som er i tilsyn eller afsoner i fængsel

Dette sker ved at afprøve samarbejdsmodellen ”Et liv i frihed uden kriminalitet” mellem kommunen og Kriminalforsorgen i 1-2 kommuner.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner.

Ansøgningspuljen er en genudmelding af ansøgningspuljen, der havde ansøgningsfrist den 23. marts 2017.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er dømte personer med opmærksomhedsforstyrrelser, herunder ADHD, som er i tilsyn eller aktuelt afsoner en dom i fodlænke mv.

Målgruppen er under tilsyn af KIF Aarhus eller afsoner en dom i Møgelkær Fængsel. Tilsynsklienterne kan enten afsone en betinget dom med vilkår om tilsyn, afsone under intensiv overvågning i hjemmet (fodlænke), være prøveløsladt eller være i samfundstjeneste.

Projektperiode

Projektperioden er fra september 2017 til december 2019.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges støtte til løn, konsulenthonorarer, revision, lovpligtige forsikringer, transport, aktiviteter målrettet brugere, formidling, lokaler, mindre materiale anskaffelser og udgifter forbundet med projektledelse i forbindelse med afprøvningen.

Midler til fordeling

3,9 mio. kr.

Finanslovskonto

§ 15.13.23.20.

Fold alle teksterne ud eller ind

Sidst opdateret 29/09 2020