Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Alle puljer > 15.64.07.10 Handicappulje

Handicappuljen - Ansøgningspuljen til koloniophold mv for handicappede børn, unge og deres forældre

Formålet med ansøgningspuljen er at yde støtte til koloniophold, familieferier i ind- og udland og kursusvirksomhed for børn og unge med handicap samt deres forældre og søskende.

Fordelte tilskud 

Se fordelte tilskud fra ansøgningspuljen her

NY ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen var den 16. april 2020 kl. 12.00 (Tidligere 27. marts 2020 kl. 12:00)

Formål

Formålet med ansøgningspuljen er at yde støtte til koloniophold, familieferier i ind- og udland og kursusvirksomhed for børn og unge med handicap samt deres forældre og søskende.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgerkredsen er landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger.

Der skal være tale om organisationer/foreninger, hvis primære formål er at repræsentere mennesker med et eller flere bestemte handicaps fx  autisme og sklerose. Foreninger, hvis primære formål ikke alene relaterer sig til en målgruppe af mennesker med handicap, men i stedet har et bredt målgruppefokus, anses ikke for at være omfattet af ansøgerkredsen.

Ungdomsorganisationer og hovedorganisationer kan begge modtage tilskud fra ansøgningspuljen, såfremt der reelt er tale om to skarpt adskilte selvstændige foreninger. Det skal kunne dokumenteres, at foreningerne reelt er adskilte. Det kan fx være ved, at de har forskellige vedtægter, forskellig ledelse og aflægger separate regnskaber.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er handicappede børn og unge samt deres forældre og søskende. Handicappede børn og unge er her defineret som unge under 25 år.

Projektperiode

1. juli 2020 til 30. juni 2021.

Hvad kan der søges støtte til?

Tilskudsberettigede aktiviteter er koloniophold, familieferier samt kursusvirksomhed.

Projekterne skal være forankret i Danmark, men der kan også ydes støtte til familieferier, der foregår i udlandet. Der kan gives støtte til familieferier i udlandet i det omfang, at støtte hertil ikke er dækket af anden lovgivning.

Midler til fordeling

Ansøgningspuljen indeholder 12,8 mio. kr. i 2020.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales i rater. Tilskudsmodtagere har mulighed for at rette henvendelse til styrelsen ved særlige behov for ændring i udbetalingerne.

Finanslovskonto

§ 15.64.07.10.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon og budgettet i excel-skemaet. 

Når du vil sende ansøgningen, skal du klikke på knappen ”indsend din ansøgning”, hvorefter du via E-boks kan uploade din ansøgning, medfølgende budget samt evt. bilag.

Fold alle teksterne ud eller ind

Sidst opdateret 14/01 2021