Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Alle puljer > 15.64.07.10 Handicappulje

Ansøgningspulje til koloniophold mv. for børn og unge med handicap og deres forældre og søskende (Handicappuljen)

Formålet med ansøgningspuljen er at yde støtte til koloniophold, familieferier i ind- og udland og kursusvirksomhed for børn og unge med handicap samt deres forældre og søskende.

Ansøgningsfrist

4. maj 2022 kl. 12.00.

Formål

Formålet med ansøgningspuljen er at yde støtte til koloniophold, familieferier i ind- og udland og kursusvirksomhed for børn og unge med handicap samt deres forældre og søskende.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgerkredsen er landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger.

Der skal være tale om organisationer/foreninger, hvis primære formål er at repræsentere mennesker med et eller flere bestemte handicaps fx autisme og sklerose. Foreninger, hvis primære formål ikke alene relaterer sig til en målgruppe af mennesker med handicap, men i stedet har et bredt målgruppefokus, anses ikke for at være omfattet af ansøgerkredsen.

Ungdomsorganisationer og hovedorganisationer kan begge modtage tilskud fra ansøgningspuljen, såfremt der reelt er tale om to skarpt adskilte selvstændige foreninger. Det skal kunne dokumenteres, at foreningerne reelt er adskilte. Det kan fx være ved, at de har forskellige vedtægter, forskellig ledelse og aflægger separate regnskaber.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er børn og unge med et handicap samt deres forældre og søskende. Målgruppen af børn og unge med et handicap er op til 25 år.

Projektperiode

1. juli 2022 til 30. juni 2023.

Hvad kan der søges støtte til?

Tilskudsberettigede aktiviteter er koloniophold, familieferier samt kursusvirksomhed.

Projekterne skal være forankret i Danmark, men der kan også ydes støtte til familieferier, der foregår i udlandet. Der kan gives støtte til familieferier i udlandet i det omfang, at støtte hertil ikke er dækket af anden lovgivning.

Midler til fordeling

Ansøgningspuljen indeholder 13 mio. kr.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales i rater. Tilskudsmodtagere har mulighed for at rette henvendelse til styrelsen ved særlige behov for ændring i udbetalingerne.

Finanslovskonto

§ 15.64.07.10.

Tidshorisont

Ansøgningspuljen forventes udmøntet i juni 2022. 

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet, herunder eventuelle budgetnoter, samt organisationens vedtægter. 

Øvrige bilag, som fremsendes vil ikke indgå i sagsbehandlingen.

Fold alle teksterne ud eller ind

Sidst opdateret 29/06 2022