Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Alle puljer > 15.26.57.40 Komm sagsbeh uds b faglig

Faglig ledelse og ledelsesinformation

Formålet med puljen er, at inddrage kommunerne i afprøvningen og videreudviklingen af kerneelementer og redskaber til god faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet.

Ansøgningsfrist

30. januar 2015 kl. 12.00.

Formål

Formålet med puljen er, at:

  • inddrage kommunerne i afprøvningen og videreudviklingen af kerneelementer og redskaber til god faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet.
  • styrke forudsætningerne for Socialstyrelsens efterfølgende formidling og udbredelse af de udviklede kerneelementer og redskaber til alle landets kommuner.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Kommuner, der ønsker at videreudvikle egen praksis for faglig ledelse og ledelsesinformation ved at afprøve og udvikle redskaber til faglig ledelse og ledelsesinformation i et samarbejde med Socialstyrelsen og projektets leverandør, og som lever op til puljens kriterier.

Målgruppe

Projektets målgruppe er kommunale chefer og ledere på området Udsatte børn og unge, som ønsker at være med til at videreudvikle og afprøve en model for kerneelementer og konkrete redskaber til god faglig ledelse og ledelsesinformation i egen kommunal praksis. Der kan både være tale om området for socialt udsatte børn og unge og om børn og unge med funktionsnedsættelser.

Projektperiode

Midlerne skal anvendes i perioden 7. marts 2015 til 31. december 2015.

Hvad kan der søges støtte til?

Lønudgifter, udgifter til transport, udgifter til aktiviteter, udgifter til formidling, andre definerede udgifter, udgifter til lovpligtige forsikringer og revision.

Midler til fordeling

2 mio. kr. over 10 måneder.

Finanslovskonto

§ 15.25.11.40.

Fold alle teksterne ud eller ind

Sidst opdateret 20/10 2020