Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Alle puljer > 15.26.34.10. Familiehuse

Ansøgningspulje til udbredelse af familiehuse i hele landet

Ansøgningspuljens formål er at støtte og vejlede sårbare småbørnsfamilier og kommende forældre gennem udbredelse af familiehuse som en samlet indgang til kommunens tilbud til småbørnsfamilier.

Ansøgningsfrist

28. september 2022 kl. 12.00 

Formål

Ansøgningspuljens formål er at støtte og vejlede sårbare småbørnsfamilier og kommende forældre gennem udbredelse af familiehuse som en samlet indgang til kommunens tilbud til småbørnsfamilier. 

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Kommuner 

Målgruppe

Kommende forældre og familier med børn, primært småbørnsforældre til børn i alderen 0-6 år, herunder særligt forældre, som har brug for en mere individuel og håndholdt hjælp til at være en familie. 

Projektperiode

1. januar 2023 til 31. december 2026. Der er mulighed for senere opstart af projektet. Dog skal projektet stadig være afsluttet indenfor perioden. 

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan ydes tilskud til etablering eller udvidelse af eksisterende familiehuse i kommunerne. Herudover kan der ydes tilskud til at etablere eller udbygge en social døgnvagt i tilknytning til familiehusene og/eller til at tilknytte børnebaser til familiehusene. 

Midler til fordeling

126 mio. kr. 

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales som udgangspunkt på baggrund af udgiftsbehov. Ved ansøgning via Tilskudsportalen indtastes budgettet fordelt på kvartaler. Udbetaling vil følge den kvartalvise opdeling, som er angivet i budgettet.

Tilskudsmodtagere har mulighed for at rette henvendelse til styrelsen ved særlige behov for ændring i udbetalingerne.

OBS: Vær opmærksom på, at du på Tilskudsportalen skal bladre mellem kalenderår via pilene øverst på budgetfanen. 

Finanslovskonto

15.26.34.10 

Tidshorisont

Det forventes at ansøgere får svar på ansøgningen november 2022

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon, og indsende denne i PDF-format.

Denne ansøgningspulje skal ansøges via Tilskudsportalen. Budgetskemaet indtastes direkte i skemaet på portalen.

Fold alle teksterne ud eller ind

Ansøgningsmateriale

Bekendtgørelse

Vejledning

Ansøgningsskema (Udfyldes og vedhæftes i Tilskudsportalen)

Budgetskema (Udfyldes og vedhæftes i Tilskudsportalen)

Øvrigt materiale

Sidst opdateret 23/09 2022