Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Ansøgningspuljer > Alle puljer > 15.26.22.10 Samtal tidl anb

Ansøgningspuljen til opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge

Formålet med ansøgningspuljen er at understøtte, at unge, der tidligere har været anbragt på et opholdssted eller en institution, og som ønsker kontakten, støttes det første år efter anbringelsen gennem kontakt med en person fra institutionen eller opholdsstedet, som den unge har god tilknytning og tillid til.

Ansøgningsfrist

18. august 2017 kl. 12.00

Formål

Formålet med ansøgningspuljen er at understøtte, at unge, der tidligere har været anbragt på et opholdssted eller en institution, og som ønsker kontakten, støttes det første år efter anbringelsen gennem kontakt med en person fra institutionen eller opholdsstedet, som den unge har god tilknytning og tillid til.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgerkredsen er private opholdssteder og døgninstitutioner samt kommuner på vegne af kommunale døgninstitutioner.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er unge i alderen 17-23 år, der er eller har været anbragt på et opholdssted eller en døgninstitution, og som ikke modtager efterværn som fx opretholdelse af døgnophold på anbringelsesstedet.

Projektperiode

Midlerne skal anvendes i perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om støtte til afholdelse af opfølgende samtaler og netværksskabende aktiviteter med tidligere anbragte unge, der ikke modtager efterværn, fx opretholdelse af døgnophold på anbringelsesstedet.

Aktiviteterne skal danne ramme for at give støtte og sparring til den unge det første år efter anbringelsens ophør.

Midler til fordeling

3,1 mio. kr.

Finanslovskonto

§ 15.75.49.10.

Fold alle teksterne ud eller ind

Sidst opdateret 01/10 2020